Звіт із ЄСВ

ПФУ про особливості заповнення таблиці 5 Звіту з ЄСВ

Звіт із ЄСВ за серпень 2018 року подаємо за новими формами. ПФУ звертає увагу на особливості заповнення таблиці 5 додатка Д4 (Звіт із ЄСВ).

Таблиця 5 додатка Д4 Звіту подається страхувальником, якщо протягом звітного періоду:

 • було укладено чи розірвано трудовий договір (ЦПД, окрім ЦПД, укладеного з фізособою-підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань) із застрахованою особою;
 • було укладено чи розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце;
 • особу було переведено на іншу посаду чи роботу в того самого страхувальника;
 • особа вперше вступила на військову службу чи закінчила проходження військової служби (з виключенням зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо)) у порядку, установленому положеннями про проходження військової служби;
 • особі надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами (у т.ч. особам із числа військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу);
 • особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку.

Окрім того, у таблиці 5 Звіту додано нові реквізити:

 • реквізит 12 «Професійна назва роботи»;
 • реквізит 13 «Код ЗКППТР»;
 • реквізит 14 «Код класифікатора професій» — код КП, код загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів (код ЗКППТР), професійна назва роботи вибираються з довідника, що відповідає Національному класифікатору України «Класифікатор професій ДК 003:2010». Назва посади відповідає запису в трудовій книжці.
 • реквізит 15 «Посада»;
 • реквізит 16 «Документ підстава про початок, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду, роботи та відпусток»;
 • реквізит 17 «Підстава для припинення трудових або цивільно-правових відносин».

ДФС наприкінці робочого дня 06.09.2018 на своєму сайті повідомила, що з 31.08.2018 звіти з ЄСВ обробляються Пенсійним фондом України із затримкою. Наразі Пенсійний фонд України налагодив обробку. Варто дочекайтеся отримання квитанцій № 2.

Аналітика на тему

Аналізуємо нові нормативні акти щодо нарахування та сплати ЄСВ, подання звітності з ЄСВ

Оновлено порядок подання звітності з ЄСВ

Облікова ставка

Правління НБУ прийняло рішення підвищити облікову ставку до 18% річних із 7 вересня 2018 року. Відповідна інформація розміщена на сайті НБУ.

Ідеться про Рішення Правління НБУ від 06.09.2018 р. № 593-рш.

Нагадаємо: попередній розмір облікової ставки на рівні 17,5% було встановлено з 13.07.2018.

Касові операцій

НБУ скасує 50-тисячне обмеження на виплату зарплати готівкою

НБУ розробив та пропонує для громадського обговорення проект постанови «Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» (далі — проект Постанови).

Зокрема передбачено можливість оприбуткування готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, через подання електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків РРО до контролюючого органу по дротових або бездротових каналах в автоматичному режимі в день надходження готівки.

Буде уточнено, що оприбуткування й облік фізичними особами — підприємцями отриманих доходів здійснюється в книгах обліку доходів і витрат (або книгах обліку доходів) у порядку, визначеному Податковим кодексом України.

Крім того, запропонований проект Постанови уточнює норму щодо випадків незастосування граничних сум розрахунків готівкою. НБУ пропонує визначити, що гранична сума розрахунків готівкою з фізичними особами в розмірі 50000 грн, не поширюється на виплати, пов’язані з оплатою праці. Відповідне уточнення пов’язане з дотриманням вимог законодавства про працю.

Штрафи за порушення ведення касових операцій змінять

Мінфін має намір скасувати дію Указу Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.1995 р. № 436/95.

Відповідну ініціативу містить проекту Закону України «Про деякі питання застосування фінансових санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки».

Серед інших новацій згаданого законопроекту також і оновлені розміри штрафів.

У разі порушення норм із регулювання обігу готівки та порядку ведення касових операцій у національній валюті, що встановлюються НБУ, застосовуються такі штрафні (фінансові) санкції:

1) за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах — у розмірі 100% від суми виявленої понадлімітної готівки;

2) за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) у касах готівки — у двократному розмірі неоприбуткованої (не в повному обсязі та/або несвоєчасно оприбуткованої) суми;

3) за перевищення встановлених строків використання виданих під звіт готівкових коштів, а також за видачу під звіт готівкових коштів без повного та своєчасного звітування щодо раніше виданих коштів — у розмірі 25% виданих під звіт сум;

4) за проведення готівкових розрахунків (окрім розрахунків, проведених із застосуванням РРО) без видачі одержувачем готівкових коштів документа встановлених форми та змісту (квитанції до прибуткового касового ордера, розрахункової квитанції, іншого передбаченого законодавством документа), який підтверджує сплату особою готівкових коштів, — у розмірі 200% сплачених коштів.

На виплату дивідендів поширюються обмеження готівкових розрахунків

Податківці зазначили, що підприємство має право проводити розрахунки протягом одного дня на виплату дивідендів з однією фізичною особою в розмірі до 50000 (п’ятдесяти тисяч) грн включно.

Див. ІПК ДФС від 31.08.2018 р. № 3802/ІПК/26-15-13-09-15.

Аналітика на тему

Протягом якого строку можуть оштрафувати за перевищення граничних сум розрахунків готівкою

Чи може навчальний заклад приймати в касу благодійні внески без РРО

Як правильно нумерувати касові ордери та журнал реєстрації ордерів

Електронна звітність

Із 7 листопада не можна буде отримати ЕЦП за довіреністю

Отримати ЕЦП наразі можна через третю особу на підставі довіреності. Проте АЦСК ІДД ДФС наголошує, що із 7 листопада 2018 року набирає чинності Закон України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 р. № 2155-VIII.

Так, ідентифікація фізособи, яка звернулася за отриманням послуги формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, здійснюється за умови її особистої присутності за паспортом громадянина України чи за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи, відповідно до законодавства про Єдиний державний демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи.

Таким чином, починаючи з 07.11.2018 отримати послуги з формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів за довіреністю (у т.ч. посвідченою нотаріально) буде неможливо.

Перевірки

Податківці можуть одночасно здійснювати декілька видів перевірок

ГУ ДФС у Дніпропетровській області повідомляє, що камеральні та документальні перевірки здійснюються контролюючими органами в межах їх повноважень лише у випадках і в порядку, установлених ПКУ, а фактичні перевірки — ПКУ й іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.

ПКУ не передбачено обмежень щодо одночасного здійснення камеральних, документальних і фактичних перевірок суб’єкта господарювання. Отже, контролюючі органи мають право одночасно здійснювати декілька видів перевірок суб’єкта господарювання, наприклад, планову виїзну та позапланову виїзну. Зазначена інформація розміщена в категорії 136.07 системи «ЗІР».

Уряд посилює заходи боротьби з неоформленою зайнятістю

5 вересня на засіданні Кабміну ухвалено розпорядження Кабінету Міністрів України «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення».

Розпорядженням передбачено посилення координації органів державної влади в питаннях проведення роз’яснювальної роботи, здійснення заходів щодо виявлення фактів застосування незадекларованої праці, а також перегляд актів органів виконавчої влади та внесення до них змін із метою посилення контролю за оформленням трудових відносин.

Своєю чергою, міністерствам й іншим центральним органам виконавчої влади доручається переглянути власні нормативно-правові акти та внести до них зміни з метою посилення контролю за оформленням трудових відносин із найманими працівниками під час реалізації наданих повноважень.

Аналітика на тему

Несвоєчасна виплата зарплати: скільки коштуватиме роботодавцю

Чи може Держпраці перевіряти дотримання бюджетниками Типового положення про бухслужбу

Недопуск податківців до проведення перевірки: підстави, оформлення, наслідки

Приватне підприємництво

Чи оштрафують ФОПа-загальносистемника, який щокварталу сплачує ЄСВ у розмірі, меншому за 22% від чистого доходу

Фахівці ДФСУ надали відповідь на запитання щодо можливості притягнення до відповідальності ФОПа на загальній системі оподаткування, який за наслідками звітного кварталу сплатив ЄСВ у розмірі мінімального страхового внеску з розрахунку за кожен місяць, але менше, ніж із розміру чистого доходу, визначеного за такий квартал згідно з даними Книги обліку доходів і витрат (підкатегорія 301.09 системи «ЗІР»).

Так, згідно з роз’ясненнями контролерів відповідальність ФОПу в такій ситуації НЕ загрожує.

Чи може підприємство-єдинник виплачувати дивіденди щомісяця

Підприємство — платник єдиного податку третьої групи планує щомісяця виплачувати дивіденди на користь фізичної особи (учасника юридичної особи). У зв’язку із цим воно звернулося до податківців за консультацією, запитання якої — далі.

1. Чи можливі щомісячне нарахування та виплата дивідендів юридичною особою на користь фізичної особи?

Підприємства, створені відповідно до вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. № 2275-VIII (далі — Закон), можуть здійснювати виплату дивідендів за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не передбачено статутом (ст. 26 Закону).

Водночас податковим законодавством не передбачено особливостей застосування вказаного Закону залежно від системи оподаткування, на якій знаходиться товариство з обмеженою відповідальністю.

2. Який строк сплати до бюджету ПДФО та військового збору в разі щомісячного нарахування та виплати дивідендів (шляхом перерахування останніх на картковий рахунок в установі банку) на користь фізичної особи (учасника юридичної особи)?

Податківці зазначають, що дивіденди оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику податку за ставками залежно від виду дивідендів: 18% або 5%.

Однак фахівці ДФС чомусь не вказали, що платники єдиного податку під час виплати дивідендів фізичним особам утримують ПДФО в половинному розмірі ставки, тобто 9%. Це прямо передбачено пп. 167.5.4 ПКУ.

3. Чи виникає в юридичної особи, платника єдиного податку третьої групи, обов’язок щодо подання податкової декларації за інший, аніж квартальний, податковий період у зв’язку зі щомісячним нарахуванням і виплатою дивідендів на користь фізичної особи (учасника юридичної особи)?

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал (абз. 2 п. 294.1 ПКУ).

Відповідно до п. 296.7 ПКУ, податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм п.п. 296.5, 296.6 ПКУ.

Тому обов’язку подання декларації єдиного податку за інший, аніж квартальний, податковий період не виникає.

Див. ІПК від 30.08.2018 р. № 3769/ІПК/15-32-12-04-21.

Аналітика на тему

Чи мають право платники єдиного податку укладати договори відступлення права вимоги

Тимчасова непрацездатність підприємців: особливості оформлення та розрахунків

Оплата праці

Середній заробіток за час вимушеного прогулу виплачується з утриманням податків: Верховний Суд

Державне підприємство на виконання рішення суду сплатило працівникові середній заробіток за час вимушеного прогулу та відшкодувало моральну шкоду. Водночас із указаних сум боржник утримав ПДФО та військовий збір. Однак пізніше державний виконавець виніс постанову про арешт грошей на рахунку ДП у розмірі утриманих сум, і вони були списані з відповідного рахунка.

ВС/КАС у постанові від 18.07.2018 р. у справі № 359/10023/16-ц дійшов висновку, що рішення судів попередніх інстанцій щодо правомірності дій державного виконавця підлягають скасуванню та направленню на повторний розгляд.

Суд визначає суму середнього заробітку працівника за час вимушеного прогулу без утримання податків й інших обов’язкових платежів, про що вказує в резолютивній частині рішення. Проте в рішенні, яке перебувало на виконанні, суд не зазначив, що сума середнього заробітку стягнена без урахування (утримання) податків і зборів.

Системний аналіз законодавства дає підстави для висновку, що суми, які суд визначає до стягнення з роботодавця на користь працівника як середній заробіток за час вимушеного прогулу, обчислюються без віднімання сум податків і зборів. Останні підлягають нарахуванню роботодавцем під час виконання відповідного судового рішення, унаслідок чого виплачена працівнику сума зменшується на суму податків і зборів.

Крім того, відрахування податків й обов’язкових платежів із середнього заробітку за час вимушеного прогулу не погіршує становища працівника, якого поновлено на роботі, оскільки за цей період, у разі перебування на посаді, працівник отримував би заробітну плату, з якої також відраховувалися б податки та збори.

Таким чином, роботодавець правомірно утримав ПДФО та військовий збір із визначених судом сум стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу працівника та відшкодування йому моральної шкоди.

Аналітика на тему

Навчання працівників: правові підстави, гарантії, оплата, облік та оподаткування

Збереження середнього заробітку в разі переведення на нижчеоплачувану роботу

Кадрова політика підприємства: розроблюємо положення

Про що ми писали минулого тижня

Газета «Інтерактивна бухгалтерія» №№ 183– 187 за 2018 рік

Експерти коментують

Чи може Держпраці перевіряти дотримання бюджетниками Типового положення про бухслужбу

Як житлово-комунальні підприємства сплачують рентну плату за спеціальне водокористування

Несвоєчасна виплата зарплати: скільки коштуватиме роботодавцю

За яким КЕКВ відшкодовує земельний податок орендар — бюджетна установа

Тема тижня: Трансфертне ціноутворення

Контрольовані операції: критерії визнання

Як визначити дату контрольованої операції з метою відображення у Звіті

ТЦУ: визнання осіб пов’язаними

Звіт про контрольовані операції – 2017: форма, строки та порядок заповнення

Виправлення помилок у Звіті про контрольовані операції

Захмарні штрафи за неподання або несвоєчасне подання звітності й документації щодо контрольованих операцій

Бухгалтерський облік

Товарний кредит: податковий та бухгалтерський облік

Оплата праці та трудові відносини

Сумісництво: прийняття на роботу, оплата, лікарняні, відпускні, індексація

Слідкуйте за публікаціями «Інтерактивної бухгалтерії» — і будьте завжди в курсі найголовніших бухгалтерських новин!

Приєднуйтеся до дружної команди «Інтерактивної бухгалтерії» у Facebook, Twitter, Google+, LinkdIn, спілкуйтеся й обмінюйтеся новинами за допомогою Telegram.

Замовляйте тестовий доступ до продукту за посиланням або оформіть передплату — та користуйтеся всіма перевагами сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» уже сьогодні.

З безмежною повагою,

«Інтерактивна бухгалтерія»