Хто подає Звіт про контрольовані операції

Звіт про контрольовані операції зобов’язані подавати платники податку на прибуток, які у звітному році здійснювали контрольовані операції (пп. 39.4.2 ПКУ). Тож, Звіт про контрольовані операції за 2017 рік подають лише ті платники податку, які у 2017 році здійснювали контрольовані операції.

На замітку

Контрольовані операції — це всі види операцій, договорів чи домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об’єкт обкладення податком на прибуток (пп. 39.2.1.4 ПКУ). Водночас аби господарська операція вважалася контрольованою, вона має відповідати критеріям, зазначеним у пп. 39.2.1.1 ПКУ (щодо контрагентів) і пп. 39.2.1.7 ПКУ (вартісним критеріям). Детальніше про це див. у матеріалі «Контрольовані операції: критерії визнання» газети № 183/2018.

Форма та строк подання

Відповідно до пп. 39.4.2 ПКУ, Звіт про контрольовані операції подають до ДФС до 1 жовтня року, що настає за звітним. Це саме прописано й у п. 1 р. І Порядку складання Звіту про контрольовані операції, затвердженого наказом Мінфіну України від 18.01.2016 р. № 8 (даліПорядок № 8).

Своєю чергою, якщо останній день строку подання Звіту про контрольовані операції припадає на вихідний чи святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 3 р. І Порядку № 8). Зважаючи на те що у 2018 році 30 вересня припадає на вихідний день (неділю), граничний строк подання Звіту про контрольовані операції за 2017 рік є 01.10.2018 (див. лист ДФСУ від 10.07.2017 р. № 17973/7/99-99-15-02-01-17).

Звіт про контрольовані операції має подаватися засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу й електронного цифрового підпису (пп. 39.4.2 ПКУ).

Форма Звіту про контрольовані операції (яку необхідно подавати й за результатами 2017 року) затверджена наказом Мінфіну України від 18.01.2016 р. № 8 та складається із:

  • заголовної та основної частин;
  • додатка й інформації до додатка, які є невід’ємною частиною звіту.

Далі детально розпишемо порядок заповнення Звіту про контрольовані операції.