«Фінансова криза слугує для того, щоб показати, наскільки мало в тебе було грошей» — вислів, звісно, іронічний, але доля істини в ньому є. Адже саме під час фінансових криз різко відчувається нестача коштів, і ось тоді в пригоді стає, зокрема, механізм товарного кредиту. Покупець товару отримує можливість відстрочити або розстрочити оплату за товар, а продавець — компенсувати несвоєчасне отримання грошей і потенційне збільшення ціни товару через вплив інфляційних процесів за рахунок отриманих від покупця процентів.
Розглянемо правові аспекти товарного кредиту й окреслимо особливості бухгалтерського та податкового обліку

Товарний кредит у цивільному законодавстві

Зауважимо, що у цивільному законодавстві відсутнє поняття «товарний кредит». Однак у ст.ст. 694, 695, 697 ЦКУ прописано особливості договору купівлі-продажу товару в кредит, а саме:

  • товар можна продавати в кредит із відстроченням платежу (покупець розраховується повною сумою через деякий час) або з розстроченням платежу (покупець розраховується частинами впродовж певного періоду);
  • згідно із ч. 1 ст. 334 ЦКУ, право власності в набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом; водночас відповідно до ч. 1 ст. 697 ЦКУ договором може бути встановлено, що право власності на переданий покупцеві товар зберігається за продавцем до оплати товару чи настання інших обставин. В останньому випадку до покупця не переходить право власності розпоряджатися товаром, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з призначення та властивостей товару;
  • з моменту передання товару, проданого в кредит, і до його оплати продавцеві належить право застави на цей товар, тобто в покупця обмежене право розпоряджатися товаром: приміром, передавати його в користування покупець може лише за згодою продавця-заставоотримувача (ст. 586 ЦКУ);
  • товар продають у кредит за цінами, що діють на день продажу; зміна ціни на товар, проданий у кредит, не є підставою для проведення перерахунку, якщо інше не встановлено договором або законом;
  • договором купівлі-продажу може бути передбачений обов’язок покупця сплачувати проценти на суму, що відповідає ціні товару, проданого в кредит, починаючи від дня передання товару продавцем;

Зауважимо

Процентна ставка може бути фіксованою або змінюваною, тип процентної ставки визначається договором (ст. 10561 ЦКУ).

  • якщо покупець прострочив оплату товару, відповідно до ст. 536 ЦКУ на прострочену суму нараховують проценти від дня, коли товар мав бути оплачений, до дня його фактичної оплати;
  • також у випадку, якщо покупець прострочив оплату товару, проданого в кредит, продавець має право вимагати повернення неоплаченого товару, а за договором про розстрочення платежу — якщо покупець не здійснив черговий платіж у встановлений договором строк, продавець також може вимагати повернення проданого товару. Продавець має право вимагати від покупця повернення товару й у разі ненастання обставин, за яких право власності на товар повинно було перейти до покупця.

Усі перелічені вище правові підстави укладення та виконання договору купівлі-продажу товару в кредит розкривають зміст господарських операцій для подальшого ведення їх бухгалтерського та податкового обліку.

Податковий облік