Як у бухобліку відобразити відступлення права вимоги? Чим є дебіторка, яка відступається, у розумінні бухобліку? Як виглядатиме відступлення права вимоги мовою проводок?

Дебіторська заборгованість як фінансовий актив

За договорами відступлення права вимоги переважно відступається «грошова» дебіторська заборгованість. Така заборгованість у бухгалтерському обліку кваліфікується як фінансовий актив. Згідно з п. 4 П(С)БО 13 «Фінансові інструменти», фінансові активи включають «контракт, який надає право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого підприємства». А в п. 6 П(С)БО 13 дебіторська заборгованість, не призначена для перепродажу, прямо зазначена у складі фінансових активів.

У П(С)БО 13 не йдеться про те, що саме належить до дебіторської заборгованості, не призначеної для перепродажу. Тож відповідь на це питання доводиться шукати у МСФЗ.

Нагадаємо

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.06.1999 р. № 996-XIV (далі — Закон № 996), вітчизняні стандарти не повинні суперечити міжнародним. Тому «прогалини» у П(С)БО доводиться заповнювати за допомогою МСФЗ.

З додатка А до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» випливає, що фінансові активи класифікуються як утримувані для продажу («утримувані для торгівлі»), якщо вони:

(а) купуються або приймаються головним чином для продажу або зворотного викупу в короткостроковій перспективі;

(б) при первинному визнанні входять до складу портфеля ідентифікованих фінансових інструментів, управління якими здійснюється разом і щодо яких існують докази нещодавнього здійснення операцій з одержання прибутку в короткостроковій перспективі;

(в) є похідним інструментом (окрім похідного інструменту, що є договором фінансової гарантії або який був призначений інструментом хеджування та є ефективним інструментом хеджування).

Дебіторська заборгованість за договорами відступлення права вимоги зазвичай не відповідає критеріям призначеної для перепродажу. Перший кредитор поступається нею не через першочерговий намір продати, а у зв’язку з такою необхідністю. Новий кредитор переважно придбаває також із метою отримання коштів від боржника.

Отже, грошова заборгованість за договорами відступлення права вимоги відповідає критеріям фінансового активу. Цим ми надалі й керуватимемося.

Облік у першого кредитора