Навчання з охорони праці в певних випадках обов’язкове та є предметом перевірки дотримання законодавства про охорону праці. Тож, розгляньмо, які є види навчання з охорони праці, які категорії працівників і де саме мають його проходити

Навчання працівників з охорони праці передбачено ст. 18 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII (далі Закон про охорону праці), норми якої поширюються на всіх юр- і фізосіб, які використовують працю найманих осіб.

Навчання з охорони праці — це навчання працівників, учнів, курсантів, студентів, слухачів із метою отримання необхідних знань і навичок із питань охорони праці або безпечного ведення робіт (п. 1.4 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду з охорони праці від 26.01.2005 р. № 15, даліТипове положення № 15).

Саме такому навчанню наразі й приділимо увагу.

Так, у разі прийняття працівників на роботу та під час роботи роботодавець зобов’язаний забезпечити проведення інструктажу, навчання з охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки в разі виникнення аварії.

Навчання з охорони праці, перевірка знань і періодичне підвищення кваліфікації передбачено для певних категорій працівників залежно від того, які роботи (за якою професією) вони виконують та які посади обіймають.

Категорії осіб, які зобов’язані проходити навчання з охорони праці

Стислий перелік таких осіб міститься теж у ст. 18 Закону про охорону праці, у ній же визначено основні види навчання. Детальнішу інформацію щодо цього надає Типове положення № 15 (див. таблицю 1).

Таблиця 1

Види навчання з охорони праці та категорії осіб, які його проходять

Категорії працівників, які  проходять навчання

Вид навчання

Коли проводиться

Чим регламентовано

Працівники

інструктаж, навчання з охорони праці, із надання першої меддопомоги при нещасних випадках

під час прийняття на роботу й у процесі роботи

ч. 1 ст.18 Закону про охорону праці

стажування

 

 

Працівники, зайняті на роботах, де є потреба в професійному доборі

спеціальне навчання та перевірка знань з охорони праці

щороку відповідно до ч. 2 ст.18 Закону про охорону праці

ч. 2 ст. 18 Закону про охорону праці, Перелік № 263/121 

Працівники, зайняті на роботах із підвищеною небезпекою

ч. 2 ст.18 Закону про охорону праці, Перелік № 15 

Працівники, зайняті на роботах із підвищеною пожежною небезпекою (перевірка знань із пожежної безпеки)

спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум)

попередньо — перед тим, як приступити до роботи

ч. 5 ст. 40 Кодексу цивільного захисту України

періодичне (працівники)

раз на рік

періодичне (посадові особи)

раз на 3 роки

Посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт

навчання, а також перевірка знань із питань охорони праці

під час прийняття на роботу й періодично — раз на 3 роки

ч. 4 ст. 18 Закону про охорону праці, Типове положення № 15

 Перелік робіт, де є потреба в професійному доборі, затверджений наказом  Держкомохоронпраці України, МОЗ України від 23.09.1994 р. № 263/121.

 Перелік робіт із підвищеною небезпекою, затверджений наказом Державного комітету України з нагляду з охорони праці від 26.01.2005 р. № 15.