У стресовій ситуації, яка трапляється під час здійснення перевірки, доволі складно зрозуміти, чи правильно податківці склали акт із результатами. Водночас нерідко буває, що, ознайомившись зі змістом акта, можна помітити дещо перебільшені масштаби порушень.
Тож, з’ясуймо, чи завжди необхідно підписувати такий акт, і поговорімо про процедуру складення та подання заперечення до акта

Варто розпочати з того, що не всі перевірки закінчуються складанням акта. Так, результати камеральних й електронних перевірок не потребують його оформлення. Результати решти перевірок обов’язково оформлюються у формі акта чи довідки, що підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або їх законними представниками (за наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт, а якщо такі порушення відсутні — довідка (п. 86.1 ПКУ).

А тепер про головне — платник податків або його законний представник зобов’язаний підписати пред’явлений акт (довідку) (абз. 2 п. 86.1 ПКУ). Якщо ви не погоджуєтеся з висновками акта (довідки), усе одно необхідно поставити підпис під актом із зазначенням, що з висновками перевірки та (або) фактами й даними, викладеними в акті перевірки, не згодні, і протягом установлених ПКУ строків буде надано заперечення до акта перевірки.

Подати до податкового органу своє заперечення необхідно протягом 5 робочих днів із дня, наступного за днем отримання акта. До того ж протягом 5 робочих днів слід подати додаткові документи, а також документи, зазначені перевіряючими в акті перевірки як відсутні, хоча при цьому насправді вони є (п. 44.7 ПКУ).

У разі якщо акт складався за результатами документальної виїзної перевірки, а ви відмовляєтеся його підписувати, контролери оформлять таку відмову окремим актом. Один примірник акта чи довідки про результати виїзної планової або позапланової документальної перевірки в день його підписання або відмови від підписання буде вручено особисто або надіслано поштою.