Як кажуть, не буває без виключень із правил. Тому, незважаючи на те що є чіткий опис ознак доходів, запитання щодо заповнення форми № 1ДФ виникають повсякчас. З’ясувати, коли яку ознаку використовувати, допоможе таблиця-підказка

Довідник ознак доходів наведено в додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4 (даліПорядок № 4). У ньому для кожної ознаки прописано розшифровку оподатковуваних і неоподатковуваних доходів із зазначенням відповідної норми ПКУ.

Проте під час заповнення р. І форми № 1ДФ виникають запитання, які податкові агенти зазвичай адресують ДФС. Їх безліч, тому листи, ІПК, роз’яснення з розділів «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua)  з’являються мало не щотижня, і не зажди висловлену позицію ДФС можна «розгледіти» при буквальному прочитанні норм ПКУ.

Нагадаємо: визначаючи, чи належить нарахований дохід до складу зарплати, не варто керуватися нормами Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5 (далі Інструкція № 5). Адже вона призначена для формування статистичної звітності та є путівником для керівництва лише під час визначення виплат, на які нараховується ЄСВ.

Тож, спробуймо читати між рядків, беручи до уваги роз’яснення податківців, і наведімо в таблиці пояснення до кожної з ознак.

Відкрити довідник із заповнення ф. № 1ДФ (повна версія)

Таблиця

Застосування ознак доходів при заповнення форми № 1ДФ

Ознака доходу

Розшифровка доходу

з додатка до Порядку № 4

Пояснення від редакції

101

Доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту), крім доходів, зазначених в абз. 3 п. 4 підрозділу 1 р. XX ПКУ (пп. 164.2.1 р. IV ПКУ)

Із цією ознакою доходів показують:

  • основну заробітну плату;
  • додаткову заробітну плату: надбавки, доплати, виробничі премії, систематичні матдопомоги, відпускні, компенсацію за невикористану відпустку, компенсацію втрати частини зарплати у зв’язку з порушенням строків її виплати, збереження середнього заробітку в усіх випадках, передбачених законодавством;
  • заохочувальні та компенсаційні виплати: винагороди за підсумками року, премії за спеціальними системами, інші компенсаційні та грошові й матеріальні виплати;
  • оплату перших п’яти днів непрацездатності та допомогу з тимчасової непрацездатності.

Також включають до складу зарплати й показують із цією ознакою надбавки за роз’їзний, вахтовий, пересувний характер роботи (категорія 103.02 системи «ЗІР»).

На думку ДФС, вартість проживання та проїзду найманих працівників у зв’язку з роз’їзним характером робіт теж є компенсаційними виплатами у складі зарплати (категорія 103.02 системи «ЗІР»).

Примітка. Перелічені вище доходи, нараховані після звільнення працівника, показують з ознакою доходу «127» (а не «101»). Також категорія 103.25 системи «ЗІР» містить роз’яснення про те, що вихідну допомогу в разі звільнення потрібно показувати з ознакою доходу «127».

Примітка. Суму нарахованої зарплати, що перераховується на пенсійний вклад платника податку чи на рахунок учасника фонду банківського управління, показують з ознакою доходу «172», зменшуючи суму зарплати, відображену з ознакою «101».

Примітка. Дивіденди, нараховані платникові податку за акціями чи іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих або інший статус, який передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, для цілей оподаткування прирівнюються до виплати зарплати, але показувати їх у формі № 1ДФ слід з ознакою доходів «109».

Примітка. Суми зарплати, виплачені спадкоємцям, відображають з ознаками доходів «113», «114», «115» — залежно від ступеня споріднення та резидентського статусу