ПДВ

Узагальнюючі роз’яснення ДФС зі складання РК у розрізі причин коригування

ДФСУ узагальнила роз’яснення про особливості заповнення табличної частини розрахунків коригування до податкових накладних, що видаються покупцям — платникам ПДВ залежно від причин, з яких відбувається коригування.

Причини коригування, які можуть бути вказані в розрахунку коригування:

  • «Повернення товару або авансових платежів» — після складання податкової накладної відбувається повне повернення суми попередньої оплати (авансу)/поставлених товарів або повернення залишку суми попередньої оплати (авансу)/поставлених товарів;
  • «Зміна кількості» — після складання податкової накладної відбувається зміна кількості товарів/послуг (за винятком випадків повного повернення товарів);
  • «Зміна ціни» — після складання податкової накладної відбувається зміна ціни товарів/послуг (за винятком випадків повного повернення коштів);
  • «Зміна номенклатури» — після складання податкової накладної відбувається зміна ціни частини товарів/послуг або одночасна зміна і кількості, і ціни товарів/послуг;
  • «Усунення неоднозначностей»/«Зменшення обсягу при нульовій кількості»/«Зменшення кількості при нульовому обсягу» — одна із цих причин коригування вказується в розрахунку коригування, який складається з метою виправлення помилок, допущених під час здійснення попередніх коригувань податкової накладної, та відображення правильних показників товарних позицій, які утворилися в результаті таких коригувань.

Порядок складання розрахунків коригування в усіх зазначених випадках ДФСУ роз’яснила в листі від 22.06.2018 р. № 18983/7/99-99-15-03-02-17.

Зазначаємо код пільги в розрахунку коригування до ПН за «старою» формою

У платника ПДВ виникла необхідність скласти розрахунки коригування до податкових накладних, які були складені та зареєстровані в ЄРПН:

  • у 2015 році за формою, чинною на дату такої реєстрації, яка не передбачала зазначення в табличній частині податкової накладної коду пільги;
  • після 01.04.2016, якщо з моменту складання таких податкових накладних у зв’язку зі зміною бюджетної класифікації відповідно до наказу Мінфіну «Про внесення змін до бюджетної класифікації» від 05.01.2016 р. № 2 перші чотири цифри кодування змінилися на «1406...».

Коригування здійснюється шляхом сторнування рядків податкової накладної, показники яких підлягають коригуванню, та додаванням нових рядків із правильними показниками.

У разі якщо платник ПДВ складає розрахунки коригування до податкових накладних, що були складені та зареєстровані в ЄРПН за формою, чинною на дату такої реєстрації, яка не передбачала зазначення коду пільги, або з моменту складання податкових накладних код пільги змінився, то в розрахунку коригування:

  • у рядку, яким сторнується рядок податкової накладної (шляхом виведення в «0»), у графі 12 «Код пільги» зазначається код пільги, який коригується «1401…» (указано в графі 9 податкової накладної). Водночас така графа розрахунку коригування не заповнюється, якщо розрахунок коригування складається до податкової накладної, складеної до 01.04.2016, оскільки її форма на той час не передбачала зазначення в табличній частині податкової накладної коду пільги;
  • додається із зазначенням нового чергового порядкового номера рядок, якого не було в податковій накладній, що коригується, у якому в графі 12 «Код пільги» зазначається код пільги, котрий діє на дату коригування та містить перші чотири цифри кодування «1406…».

Про це йдеться в ІПК ДФСУ від 20.06.2018 р. № 2746/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

Покупець — кінцевий споживач повертає товари: чи складати РК до підсумкової ПН

Під час повернення в день продажу покупцем (кінцевим споживачем) товарів повернені такому покупцеві кошти з урахуванням ПДВ ураховуються у щоденних загальних підсумках, які фіксуються у Z-звітах (касових звітах), податкових накладних, складених на підставі цих звітів. Тому за таких обставин до податкової накладної, складеної за щоденним підсумком операцій із постачання товарів за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку) розрахунок коригування кількісних і вартісних показників не складається.

Це роз’яснення ДФС з’явилося в підкатегорії 101.15 системи «ЗІР».

Водночас у підкатегорії 101.15 системи «ЗІР» діє ще й інше роз’яснення, у якому контролери дозволяють складати розрахунок коригування до податкової накладної за щоденними підсумками. Цитуймо:

«У випадку повернення покупцем (який не є платником податку) товару, який був реалізований йому попереднього дня за готівку та відображений постачальником у податковій накладній, складеній за щоденними підсумками операцій, сума податкових зобов’язань постачальника підлягає відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до такої податкової накладної (за умови надання покупцю повної грошової компенсації вартості повернутого товару.

Аналітика на тему

Платимо нерезиденту за доступ та використання програмного забезпечення: чи діють ІТ-пільги з ПДВ

Визначаємо суму ПДВ, яку можна заявити до бюджетного відшкодування

Касові операції та РРО

Чи потрібно перепрограмовувати РРО з 1 липня задля заокруглення копійчаних сум?

НБУ розмістив на сайті відповіді на актуальні запитання щодо правил заокруглення, серед яких:

Чи заокруглюватиметься кожна ціна товару?

Правила заокруглення передбачають закруглення лише загальної суми розрахунків у чеку.

Чи заокруглюватимуть підприємства ціни, якщо у споживачів буде із собою точна сума?

За наявності монет відповідних номіналів у покупця чи в продавця вони можуть використовувати їх у розрахунках.

Чи зобов’язані підприємства відображати у чеках суми до заокруглення та після нього? Чи потрібно буде їм перепрограмовувати реєстратор розрахункових операцій?

Підприємства повинні зазначати у чеках загальні суми покупки до заокруглення та після нього, зокрема використовуючи механізм надбавок/знижок. Переналаштування реєстраторів розрахункових операцій не потребуватиме значних додаткових витрат.

Розуміючи, що на початку у суб’єктів господарювання можуть виникнути побоювання стосовно правильності застосування правил заокруглення, НБУ звернувся до Мінфіну та ДФС із проханням надати детальні роз’яснення щодо питань, які можуть виникнути під час упровадження механізму заокруглення, та не застосовувати до бізнесу штрафних санкцій за проведення касових операцій, пов’язаних із заокругленням.

Купівля товарів (послуг) на іноземних інтернет-сайтах: якими документами підтверджувати оплату

У випадку придбання юридичною особою послуг на вітчизняному чи іноземному інтернет-сайті з оплатою їх за допомогою електронного платіжного засобу для підтвердження витрачання коштів необхідно надати виписку банку, яким випущено вказаний електронний платіжний засіб, а також відповідний документ, квитанцію, товарний або касовий чек, квиток, талон тощо, наданий продавцем (виконавцем, постачальником) послуги та/або товару.

Таке зауваження зробила ДФСУ в ІПК від 13.06.2018 р. № 2584/6/99-99-15-01-01-15/ІПК.

Порушення хронологічної нумерації касових ордерів: податківці вказують на можливі штрафи

Податківці надали відповідь стосовно порушення порядку хронологічної нумерації касових ордерів.

Відповідь містить лист ДФС від 15.06.2018 р. № 20639/6/99-99-14-05-01-15.

Порушення хронологічної нумерації прибуткових і видаткових ордерів МОЖЕ свідчити про неоприбуткування або несвоєчасне оприбуткування готівкових коштів, які надходять до каси суб’єкта господарювання.

У разі порушення хронологічної нумерації видаткових ордерів це МОЖЕ призвести до перевищення встановленого ліміту каса, тобто перевищення встановленого ліміту готівки в касі підприємства на кінець робочого дня.

Своєю чергою, щодо заповнення реквізиту «№ з/п» прибуткових і видаткових касових ордерів та їх нумерації податківці навели той самий алгоритм, що й НБУ в листах від 12.06.2018 р. № 50-0007/32326, від 14.06.2018 р. № 50-007/32822 (див. новину «Загадкова» нумерація касових ордерів: пояснює НБУ»).

Аналітика на тему

Касові операції – 2018: НБУ встановлює перехідний період для використання старих форм касових документів

Заокруглюємо копійки: застосовуємо РРО, визначаємо дохід і податкові зобов’язання з ПДВ

Оплата праці та трудові відносини

Відсутність колдоговору не позбавляє обов’язку проводити коригування середнього заробітку

Відсутність колдоговору не є підставою для непроведення коригування зарплати. Такої позиції дотримується Держпраці в листі від 17.05.2018 р. № 3933/4.1/4.1-ДП-18.

Адже законодавством про працю визначено порядок затвердження умов оплати праці в разі відсутності колдоговору. Відповідно до ст. 97 КЗпП, якщо колдоговір на підприємстві, в установі, організації не укладено, власник або вповноважений ним орган зобов’язаний погодити питання оплати праці з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а за його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Погоджується із цим і Мінсоцполітики в листі від 17.05.2018 р. № 838/0/101-18. Міністерство додає: розміри посадових окладів (тарифних ставок), у т.ч. і випадки їх підвищення, можуть установлюватися в положенні про оплату праці чи іншому локальному акті підприємства.

Коригування середньої зарплати передбачено з тією метою, аби працівники в разі підвищення окладів (тарифних ставок) під час обчислення середньої заробітної плати в усіх випадках її розрахунку відповідно до норм Порядку № 100 не втрачали у заробітку, тож коригування середньої зарплати необхідно проводити й за відсутності колдоговору.

Жінка звільняється: чи повертати вже виплачені декретні

Допомога по вагітності та пологах застрахованій особі, страховий випадок у якої настав під час роботи на підставі строкового трудового договору, надається за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

У разі виявлення бажання жінки розірвати трудовий договір під час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами сума допомоги по вагітності та пологах за частину відпустки, що припадає на період після звільнення, перерахунку та поверненню не підлягає.

Відповідний висновок наведено в листі Мінсоцполітики від 15.05.2018 р. № 2.4-15-1677.

Проте зважайте й на інший випадок.

Раніше в листі ФСС з ТВП від 16.09.2013 р. № 04-29-2494 указувалося: у разі виходу жінки на роботу до закінчення відпустки по вагітності та пологах страхувальнику (роботодавцю) необхідно повернути частину допомоги по вагітності та пологах до робочого органу Фонду, а саме — ту частину, що збігатиметься з календарними днями, які припадають на період роботи такої жінки, оскільки за цей період застрахована особа не втратить заробітної плати (доходу).

Пояснюється така позиція передусім тим, що допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (ч. 1 ст. 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV).

Про це йшлося в матеріалі «Чи має повернути декретні жінка, яка перервала відпустку по вагітності та пологах».

Страховий стаж після 2016 року можна підтвердити довідками за формами ОК-5 й ОК-7

Мінсоцполітики вважає (див. лист від 27.04.2018 р. № 613/0/51-18/218): страховий стаж за соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за період до 2016 року може обчислюватися за даними форми ОК-7, страховий стаж за період починаючи з 2016 року може обчислюватися як за даними форми ОК-5, так і за даними форми ОК-7.

Водночас Фонд соцстраху в листі від 15.05.2018 р. № 2.4-15-1677 зауважує: стосовно довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи, яка надається відповідно до п. 30 Порядку № 1266, така довідка не є підставою для визначення страхового стажу застрахованої особи за місцем роботи за сумісництвом.

Чи може роботодавець відмовитися приймати листок непрацездатності?

Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105 (даліЗакон № 1105) функцій щодо примусового прийняття листка непрацездатності роботодавцем від застрахованої особи не передбачено.

Однак якщо мають місце такі випадки, то за захистом своїх порушених прав застрахована особа може звернутися до територіального органу Держпраці.

На це звертає увагу Мінсоцполітики в листі від 20.03.2018 р. № 5.2-28-922.

Нагадаємо

Матеріальне забезпечення виплачується, у разі якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців із дня відновлення працездатності, установлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або члена сім’ї, який перебував на її утриманні (ч. 5 ст. 32 Закону № 1105). Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності (ч. 1 ст. 31 Закону № 1105).

Аналітика на тему

Переведення працівників на іншу роботу: оформлення й оплата

Перенесення робочого дня, 29 червня, на суботу, 23 червня: як бути, коли у ці дні відпустка чи лікарняні

Приватне підприємництво

Нова реєстрація ФОПа не змінює його зобов’язань, що виникли під час попередньої реєстрації підприємцем

Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватись у контролюючих органах як фізична особа — платник податків, що отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності, та зобов’язана забезпечити остаточні розрахунки з податків і ЄСВ від провадження підприємницької діяльності.

Водночас нова реєстрація фізичної особи — підприємця не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження підприємницької діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань і застосування санкцій за їх невиконання.

Відповідні роз’яснення надало ГУ ДФС у Запорізькій області в ІПК від 21.06.2018 р. № 2752/ІПК/08-01-13-02-08.

Аналітика на тему

Тимчасова непрацездатність підприємців: особливості оформлення та розрахунків

Касові операції в підприємців: особливості організації

Про що ми писали минулого тижня

Газета «Інтерактивна бухгалтерія» №№ 126– 128 за 2018 рік

Тема тижня: Судова практика з трудових спорів

Порушення умов контракту: коли та як визнавати недійсними

Два строкові трудові договори поспіль з одним працівником за однією посадою: нюанси розрахунку під час звільнення

Індексацію донараховано до початку перевірки: чи бути штрафу

ПДВ

Платимо нерезиденту за доступ та використання програмного забезпечення: чи діють ІТ-пільги з ПДВ

Атестація працівників

Атестація працівників на підприємстві: обов’язковість, періодичність, процедура

Готівковий обіг

Заокруглюємо копійки: застосовуємо РРО, визначаємо дохід і податкові зобов’язання з ПДВ

Торгівля

Повернення товарів: облік у покупця

Слідкуйте за публікаціями «Інтерактивної бухгалтерії» — і будьте завжди в курсі найголовніших бухгалтерських новин!

Приєднуйтеся до дружної команди «Інтерактивної бухгалтерії» у Facebook, Twitter, Google+, LinkdIn, спілкуйтеся й обмінюйтеся новинами за допомогою Telegram.

Замовляйте тестовий доступ до продукту за посиланням або оформіть передплату — та користуйтеся всіма перевагами сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» уже сьогодні.

З безмежною повагою,
«Інтерактивна бухгалтерія»