Газета «Інтерактивна бухгалтерія»

  • slidebg
    «Інтерактивна бухгалтерія» — ми ПЕРШІ зі свіжими змінами!
    щоденна газета, база аналітичних матеріалів, нормативні документи, корисні функції
    для бухгалтерів та керівників
    .
240 грн
за 1 місяць
Бухгалтерська електронна газета
З питань передплати звертайтеся за:
тел.: (044) 392 3202
Електронна адреса: subscription@interbuh.com.ua
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС: 68131
у каталозі ДП «Преса»
Газета № 19 (28) — понеділок, 13 травня 2013
Новини законодавства
(коментар до наказу Мінфіну «Про затвердження форми Інформації про пов’язаних осіб, що подається великим платником податків до Міндоходів України» від 12.03.2013 р. № 391, далі — Наказ № 391)
29 квітня 2013 року набрав чинності Наказ № 391, яким затверджено форму Інформації про пов’язаних осіб, що подається великим платником податків до Міндоходів України (далі — Інформація про пов’язаних осіб).
Великий платник податків має право укласти з органом ДПС договір про ціноутворення, у якому передбачається порядок застосування методів визначення звичайної ціни товарів (робіт, послуг), що застосовуватимуться таким платником податку під час здійснення операцій із купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) (п. 39.16 Податкового кодексу України, далі — ПКУ).
Нагадаємо!
Великий платник податків — юридична особа, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує п’ятсот мільйонів гривень або загальна сума сплачених до Держбюджету податків за платежами, що контролюються органами ДПС, за такий самий період перевищує дванадцять мільйонів гривень.
У коментованому листі фахівці Податкової зроби дещо неординарний і неочікуваний висновок: фактично обмежили до 850 грн суму поворотної фіндопомоги, яку можуть надавати фізособи та фізособи-підприємці. Розглянемо їхні аргументи.
Трудові книжки
У продовження розпочатої в попередньому номері теми розглянемо найпоширеніші ситуації, які трапляються на практиці й потребують унесення записів або змін до трудової книжки — це й записи про заохочення та звільнення, у разі поновлення працівника на роботі, порядок виправлення помилок, а також видача дубліката чи вкладиша трудової книжки.
Оплата праці
Травень подарував нам чималу кількість свят. Деякі з підприємств перенесли робочі дні, улаштувавши таким чином співробітникам кількаденні канікули (про перенесення робочих днів читайте в статті «Перенесення робочих днів: практичне застосування» газети «Інтерактивна бухгалтерія» № 18 за 2013 рік). Проте не всі підприємства можуть дозволити собі припиняти роботу у святкові чи вихідні дні. Тож про умови проведення робіт та оплату в такі дні йтиметься в статті.
Відпустки
Ситуація, коли працівник, повертаючись із відпустки, приносить лікарняний, — явище доволі поширене. У  такому випадку слід відсторновувати відпускні за період хвороби, а лікарняні, навпаки, нарахувати. Як без помилок провести ці операції в обліку та відобразити у звітності…
Відрядження
Працівнику видали аванс на відрядження на особисту платіжну картку. Він повернувся з відрядження 05.04.2013 р., а звіт подав тільки 15 квітня. Які це матиме наслідки для працівника та підприємства?
Чи може підприємство встановлювати працівникам гарантії, менші ніж передбачено Урядом для бюджетних установ, зокрема встановлювати добові в меншому розмірі?
Відповідь: Госпрозрахункові підприємства не зобов’язані дотримуватися розмірів добових, передбачених Постановою КМУ «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 02.02.2011 р. № 98 (далі — Постанова № 98).
Цей документ розроблений на виконання абз. 6 пп. 140.1.7 Податкового кодексу України (далі —ПКУ). Згаданою постановою затверджено суми витрат на відрядження виключно длядержавних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами й організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.
Тож Постановою № 98 повинні керуватися лише ті підприємства, що отримують бюджетні кошти, за рахунок яких направляють працівників у відрядження. На решту підприємств положення Постанови № 98 не поширюється. Для таких підприємств не визначено ні максимального, ні мінімального розміру добових.
Матеріальна допомога
Підприємство в колдоговорі передбачило надання своїм працівникам матеріальної допомоги на оздоровлення до відпустки. За бажанням працівників таку матеріальну допомогу перераховують туристично-оздоровчому комплексу в оплату тижневого туру, який не має лікувального характеру. У договорі з туристично-оздоровчим комплексом передбачено, що він по закінченню туру надає акт наданих послуг. Як таку операцію відобразити в бухгалтерському та податковому обліку?
ВІДПОВІДЬ: Зазначена матеріальна допомога на оздоровлення має зарплатний характер, а податковий і бухгалтерський облік її надання за таких умов має всі ознаки, властиві операціям із реалізації товарів у рахунок оплати праці. І ось чому...
Класифікація матдопомоги
У цьому випадку ми маємо справу з матдопомогою систематичного характеру, наданою всім або більшості працівникам підприємства. Така допомога в складі інших заохочувальних і компенсаційних виплат належить до фонду оплати праці (пп. 2.3.3 р. ІІ Інструкції № 5).
Зверніть увагу!
Матдопомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання, не потрапляє до фонду оплати праці (п. 3.31 р. ІІІ Інструкції № 5).
Нематеріальні активи
Підприємство розробило проектно-конструкторську документацію для виготовлення нового приладу. Як обліковувати витрати на створення такої документації? За яких умов ми можемо вважати її окремим нематеріальним активом? Чи всі витрати відносити на витрати періоду, чи можна їх включити до первісної вартості корисної моделі?
ВІДПОВІДЬ: Однозначної відповіді на ці питання в нормативно-правових актах не знайдемо. Тому дослідимо чинне нормативне підґрунтя.
Що таке конструкторська документація
За визначенням із п. 2 Інструкції № 272/219, конструкторська документація — це «сукупність графічних та текстових документів, де зазначені склад та побудова виробів і вміщені всі потрібні відомості для їх розробки, виготовлення, контролю, приймання, експлуатації та ремонту» . Система конструкторської документації базується на комплексі національних стандартів, частина яких була створена ще за радянських часів.
Конструкторська документація включає в себе: проектну конструкторську документацію; робочу конструкторську документацію; документи дослідного зразка; документи серійного (масового) виробництва; графічні документи (кресленики, схеми, електронні моделі, електронні структури виробу); текстові документи (записки, пояснення, таблиці, розрахунки, схеми, інструкції, технічні умови, експлуатаційні та ремонтні документи, специфікації, відомості). Звісно, конкретний перелік конструкторської документації залежить від самого об’єкта конструкторської розробки.
Конструкторська документація не містить ноу-хау, винаходів, конструкторських рішень і по суті є інструкцією з експлуатації для клієнта. Без неї обладнання не підключиш, а надати таку інструкцію разом з обладнанням ми зобов’язані за договором постачання. Водночас інструкцію розробляла третя сторона. Начебто є результат інтелектуальної діяльності, економічні вигоди, та й використовуватимуть інструкцію протягом тривалого періоду. На об’єкт промислової власності інструкція не тягне, і в класифікацію нематеріальних активів її теж не втиснеш. Чи можна кваліфікувати інструкцію з експлуатації як об’єкт нематеріальних активів?
ВІДПОВІДЬ: У статті «Розробка конструкторської документації: нематеріальний актив чи витрати періоду» ми докладно розглянули, що входить до складу конструкторської документації та в яких випадках її можна визнати об’єктом нематеріальних активів.
Не підлягає сумніву, що інструкції й експлуатаційні документи входять до складу конструкторської документації. Згідно з п. 2 Інструкції № 272/219, вона представляє собою сукупність графічних і текстових документів, де зокрема зазначені всі потрібні відомості для експлуатації та ремонту, у їх числі й керівництва та інструкції з експлуатації. Однак ці документи не можна назвати в повному розумінні конструкторською документацією.
Нагадаємо
За п. 2.2 Методрекомендацій № 1327, об’єкт нематеріальних активів, отриманий у результаті розробки, зараховують на баланс, якщо підприємство має:
намір, технічну можливість і ресурси для доведення об’єкта нематеріальних активів до стану, у якому він придатний для реалізації або використання ;
можливість отримання майбутніх економічних вигід від реалізації чи використання об’єкта нематеріальних активів;
інформацію для достовірного визначення витрат, пов’язаних із розробкою об’єкта нематеріальних активів.
Податок на прибуток
Наше підприємство ще в листопаді 2012 року подало першу заяву на реєстрацію як суб’єкт ІТ. За обіцянками вже незабаром нас буде внесено до реєстру суб’єктів індустрії програмної продукції. Підкажіть, чи впливатиме яким-небудь чином такий статус на сплату авансових внесків із податку на прибуток?
ВІДПОВІДЬ: Ні, статус суб’єкта індустрії програмної продукції жодним чином не впливає на сплату авансових внесків із податку на прибуток. І ось чому.
Не секрет, що з 01.01.2013 р. запрацювали зміни до п. 57.1 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) щодо порядку сплати податку на прибуток підприємствами, зокрема авансових внесків із цього податку.
Спецправила оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції, у тому числі пільгова ставка податку на прибуток у 5%, також запрацювали з 01.01.2013 р. Водночас ні такі спецправила, ні названий п. 57.1 ПКУ не містять якихось спеціальних правил сплати податку на прибуток такими пільговими категоріями платників. А це означає, що сплата авансових внесків ІТ-суб’єктами залежить від категорії платників, до якої такі суб’єкти належать: «десятимільйонники» чи ні, або ж новоутворені . Що ми маємо на увазі? Дивіться далі.
Пункт 57.1 ПКУ умовно виділив такі категорії платників податків:
Категорія 1: платники, у яких сума доходів , що позначилися на об’єкті оподатковування, за останній річний звітний податковий період перевищує 10 млн грн, — сплачують авансові внески з податку на прибуток1 і звітують за річний податковий період (абз. 4 п. 57.1 ПКУ).
Єдиний податок
Юрособа-єдинник групи 4 продав системний блок до персонального комп’ютера за ціною 1500 грн. Залишкова вартість, згідно з даними бухгалтерського обліку, становить 1700 грн. Як визначити результат від продажу такого основного засобу?
Юрособа-єдинник вирішив продати безоплатно отриманий вимірювальний прилад. Як визначити дохід від його продажу?
ВІДПОВІДЬ: Дохід від продажу безоплатно отриманого основного засобу розраховують згідно зі спеціальними правилами визначення доходу від продажу основних засобів для єдинника згідно з п. 292.2 Податкового кодексу України (далі — ПКУ). Розглянемо далі, чому це так.
Для визначення доходу від продажу основного засобу юрособі-єдиннику необхідно порівняти суму коштів, отриману від продажу, і йогозалишкову балансову вартість, що склалася на день продажу. Так воліє вчинити спеціальний п. 292.2 ПКУ.
Нагадаємо!
Балансова вартість основних засобів — сума залишкової вартості таких засобів, яку розраховують як різницю між первісною вартістю з урахуванням переоцінки й сумою накопиченої амортизації.
(пп. 14.1.9 ПКУ)
З огляду на те що в ПКУ не прописано вимог до визначення первісної вартості основних засобів єдинниками, крім того, жодного слова й про нарахування амортизації таких засобів — для установлення балансової (залишкової) вартості слід звертатися до бухгалтерського обліку (пп. 296.1.3 ПКУ). Детальніше про це — у матеріалі «Продаж основних засобів підприємством на єдиному податку» № 14(23) газети «Інтерактивна бухгалтерія».
Приватне підприємництво
Іноді офіційне трактування тих чи інших чітких та зрозумілих норм законодавчих актів викликає подив. Це стосується й норми ч. 4 ст. 4 Закону № 2464, за якою фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, і члени сімей цих осіб, що беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком та отримують відповідно до закону пенсію. На конкретній ситуації, що виникла в читача-чорнобильця, розглянемо, якої ж думки дотримується Пенсійний фонд, та як її оскаржувати
Ситуація
Фізособі-підприємцю — платнику єдиного податку (далі — ЄП) призначено пенсію за віком у 55 років, як особі, що працювала на територіях радіоактивного забруднення. На сьогодні чоловіку 58 років. Пенсію він отримує вчасно.
У серпні 2011 р. на виконання норми ч. 4 ст. 4 Закону № 2464 та за рекомендацією районного відділення ПФУ підприємець подав до нього копію пенсійного посвідчення, у якому зазначено: вид пенсії — за віком, на термін — довічно. Тому за період серпень 2011 р.–грудень 2012 р. ЄСВ він не сплачував.
У квітні 2013 р. від ПФУ підприємцю за місцем проживання надійшов лист із повідомленням про вручення та роз’ясненнями щодо необхідності сплати ЄСВ та два повідомлення-розрахунки, за якими донараховано:
1) 1698,23 грн — ЄСВ за період серпень–грудень 2011 р.;
2) 4572,42 грн — ЄСВ за період січень–грудень 2012 р.
Сільське господарство
Погодні умови, мабуть, — найголовніший фактор у сільському господарстві. І хоча людина намагається нівелювати вплив цього фактору, однак природа диктує свої закони. Тож загибель озимих унаслідок заморозків (чи інших причин) для сільського господарства не дивина.
ЗЕД
На яких документах базується митна вартість товарів? Якими документами найнадійніше підтвердити митну вартість? Чи правомірні вимоги митниці надати додаткові документи для підтвердження митної вартості?
Туризм
Чи може українське туристичне агенство співпрацювати з російським туроператором, не маючи Ліцензії на туроператорську діяльність?
Відповідь: Українське туристичне агенство не може співпрацювати з російським туроператором, не маючи Ліцензії на туроператорську діяльність.
По-перше, тому що турагент, у принципі, не може отримати туроператорську ліцензію, оскільки вона видається лише туристичним операторам.
По-друге, посередницька діяльність на території України з укладення договорів на туристичне обслуговування з іноземними суб’єктами туристичної діяльності не допускається. Така діяльність може здійснюватися лише через туроператорів, створених за законодавством України (ч. 4 ст. 37 Закону України «Про туризм» від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР (далі — Закон про туризм)).
Пояснимо детальніше.
Проблема в тому, що в Законі про туризм є два окремих суб’єкти, що здійснюють і/або забезпечують туристичну діяльність: туроператори й турагенти.
Туристичні оператори — юридичні особи, створені згідно із законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних і супутніх послуг, і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність.
Первинні документи
Купуючи товари в населення, суб’єкт господарювання повинен подбати про наявність первинного документа, на підставі якого він міг би відобразити операцію з придбання в обліку. У разі купівлі товарно-матеріальних цінностей у фізособи-непідприємця таким документом може бути Закупівельний акт. Про його складання наразі й поговоримо
Скарбничка досвіду
«Частину 1. Як повернути квиток на поїзд» читайте в № 11(20) газети «Інтерактивна бухгалтерія». Загальновідомий факт — чим раніше забронювати авіаквиток, тим дешевше він коштує. Однак у зв’язку з такою економією можуть виникнути певні труднощі, адже плани подеколи змінюються. Отже, квитки на літак уже на руках, а дату поїздки перенесено: що робити в такому випадку? Вихід є! Квитки можна повернути. А як це зробити та яка сума коштів повертається — розповімо далі…
Повернення коштів за невикористаний квиток або його частину відбувається за місцем придбання квитка чи в головному офісі перевізника (офісі з продажу перевезень перевізника) і в тій валюті, у якій квиток було оплачено. У разі якщо квиток було оплачено за допомогою банківської картки, то кошти будуть повернені на ту платіжну картку, якою було оплачено за квиток. Про це йдеться в п. 1 гл. 1 р. ХІХ Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 30.11.2012 р. № 735 (далі — Правила № 735).
Зверніть увагу!
Для того щоб вам повернули кошти, треба пред’явити:
документи, що посвідчують особу (паспорт, водійські права, студентський квиток тощо);
документи, що підтверджують право на отримання грошових сум (квиток, квитанції про оплату наднормативного багажу та будь-які інші документи, що підтверджують сплату коштів).
 
 
 
 
 

ПІДПИШІТЬСЯ НА РОЗСИЛКУ
і щодня (у робочі дні) отримуйте підбірку свіжої аналітики та новин!