Комп’ютеризація сільрад за рахунок бюджету розвитку: коли можливо

Чи може сільська рада за рахунок надходжень до бюджету розвитку придбати комп’ютери?

ВІДПОВІДЬ: Однією зі статей видатків бюджету розвитку місцевих бюджетів є капітальні видатки, включаючи капітальні трансферти іншим бюджетам (крім капітальних видатків, що здійснюються за рахунок визначених п.п. 2–15 ч. 2 ст. 69 Бюджетного кодексу України (даліБКУ) надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів).

При цьому капітальні видатки бюджету розвитку спрямовуються на: соціально-економічний розвиток регіонів; виконання інвестиційних програм (проектів); будівництво, капітальний ремонт і реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери й житлово-комунального господарства; будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів; будівництво та придбання житла окремим категоріям громадян відповідно до законодавства; збереження й розвиток історико-культурних місць України та заповідників; будівництво й розвиток мережі метрополітенів; придбання вагонів для комунального електротранспорту; розвиток дорожнього господарства; придбання шкільних автобусів та автомобілів швидкої медичної допомоги; комп’ютеризацію й інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів; інші заходи, пов’язані з розширеним відтворенням (ч. 3 ст. 71 БКУ).

Кошти бюджету розвитку розподіляються за об’єктами за рішенням відповідної місцевої ради під час затвердження місцевих бюджетів і внесення змін до них.

Таким чином, можна дійти висновку, що придбання комп’ютерів за рахунок бюджету розвитку можливо, лише якщо така закупівля здійснюватиметься в рамках певної програми розвитку на місцевому рівні, затвердженою сесією місцевої ради. Під час затвердження місцевого бюджету (внесення змін до нього) у частині надходжень і видатків бюджету розвитку одним із напрямів витрачання коштів бюджету розвитку має значитися програма, серед напрямів якої є придбання комп’ютерів.

Як зазначає Державна казначейська служба в листі від 04.07.2012 р. № 17-09/1555-9345, посилаючись на Інструкцію щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджену наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333, капітальні видатки — це, зокрема, платежі з метою придбання необоротних активів.

Видатками розвитку називають видатки бюджетів на фінансове забезпечення наукової, інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема: фінансове забезпечення капітальних вкладень виробничого та невиробничого призначення; фінансове забезпечення структурної перебудови економіки; інші видатки, пов’язані з розширеним відтворенням (абз. 2 Складових частин витрат (видатків) розвитку та витрат (видатків) споживання, затверджених наказом Мінфіну від 14.01.2011 р. № 11 (даліСкладових частин)). Видатки розвитку, відповідно до економічної класифікації видатків бюджету, формуються за рахунок, зокрема, і капітальних видатків (КЕКВ 3000), на що вказує абз. 4 згаданих вище Складових частин.

Такої думки дотримується й Мінфін, про що зазначено в його листі від 21.09.2011 р. № 31-08420-06-25: планування для бюджетних установ капітальних видатків, пов’язаних з утриманням бюджетних установ (капітальний ремонт приміщень, придбання обладнання та предметів довгострокового користування), повинні передбачатися в кошторисах по спеціальному фонду. Фінансування таких видатків здійснюється за рахунок надходжень бюджету розвитку, визначених ч. 1 ст. 71 БКУ.

Усе це наштовхує на те, що попри відсутність чіткої відповідності між економічною класифіка­цією видатків бюджету і ч. 3 ст. 71 БКУ, місцева рада може здійснювати капітальні видатки (КЕКВ 3000) за рахунок бюджету розвитку.

Комп’ютери, вартість яких зазвичай перевищує 1000 грн, а строк експлуатації більше одного року, належать саме до основних засобів, а отже, їх придбання — до капітальних видатків.

Додамо: здійснювати видатки на придбання комп’ютерів безпосередньо для сільської ради необхідно за КФК 150101 «Капітальні вкладення»1.

Підсумуємо

Сільська рада може за рахунок коштів бюджету розвитку сільського бюджету придбати комп’ютери . Утім, аби убезпечити себе перед перевіряючими, не зайвим буде подбати, щоб така закупівля здійснювалася в рамках виконання затвердженої сесією сільради програми розвитку, а такий напрям видатків був затверджений у місцевому бюджеті.

Володимир ПОЛЬОВИЙ,

консультант із питань бухгалтерського обліку та оподаткування

1За роз'ясненнями Мінфіну в листі від 26.04.2013 р. № 31-05160-11-27/13457, придбання комп'ютерної техніки для апарату сільської ради здійснюють за кодом тимчасової класифікації видатків і кредитування місцевих бюджетів 010116 « Органи місцевого самоврядування».