Загальні збори акціонерного товариства ухвалили рішення про виплату дивідендів. Однак водночас постало декілька запитань. Зокрема, чи існують які-небудь строки виплати дивідендів в акціонерному товаристві? Чи має право на дивіденди акціонер, який продав до їх виплати власні акції?