Юридична особа надає майно в оренду іншій юридичній особі. Для того щоб забезпечити виконання зобов’язання з повернення майна в належному стані, орендодавець вимагає перерахування відповідної грошової суми на його поточний рахунок. Чи можуть бути предметом застави грошові кошти, які орендар перераховує на рахунок орендодавця?
ВІДПОВІДЬ: Законодавство не встановлює заборони щодо застосування грошової застави. Розглянемо цю ситуацію детальніше.
Для початку нагадаємо, що застава виникає на підставі договору, який має бути укладений у письмовій формі.
Зверніть увагу!
Недотримання вимог щодо письмової форми договору застави тягне за собою недійсність договору (ст. 14 Закону України «Про заставу» від 02.10.1992 р. № 2654-XII, далі — Закон про заставу).
Предметом застави може бути будь-яке майно (зокрема, річ, цінні папери, майнові права), що може бути відчужене заставодавцем і на яке може бути звернене стягнення (ст. 576 Цивільного кодексу України, далі — ЦКУ).