У зв’язку з прийняттям НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» у суб’єктів малого підприємництва виникло запитання: чи не поширюється згаданий стандарт і на них. Забігаючи наперед, повідомимо, що запитання не безпідставне, про нього й поговоримо в цьому матеріалі
Перш за все пригадаємо, які підприємства на сьогодні потрапляють до категорії «малих».
Так, в абз. 7 ч. 3 ст. 55 Господарського кодексу України (далі — ГКУ) визначено, що до числа суб’єктів малого підприємництва належать юрособи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, які одночасно дотримуються таких вимог:
середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб;
річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом НБУ.