Скажіть, будь ласка, заповнюючи нові форми фінансової звітності за І квартал 2013 р., чи потрібно наводити порівняльну інформацію за попередній звітний період?
ВІДПОВІДЬ: На нашу думку, оскільки форми істотно змінено, можна під час заповнення нових рядків обійтися без порівняльної інформації за попередній період. Та, на жаль, на сьогодні офіційних роз’яснень від Мінфіну щодо цього немає.
У подібній ситуації у 2011 р., коли змінювалися форми для суб’єктів малого підприємництва в П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» Мінфін та Держстат зазначили, що «оскільки деякі показники Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) не збігаються з показниками попередньої форми, дані в нових рядках графи 4 «За аналогічний період попереднього року» підприємствами можуть не наводитися» (лист Мінфіну України та Держстату від 02.03.2011 р. № 31-34020-06-5/5837, № 04/4-7/137).