У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженому наказом Мінфіну України від 07.02.2013 р. № 73, не уточнено склад проміжної звітності, зокрема для підприємств, які звітують за міжнародними стандартами фінансової звітності (далі — МСФЗ). Отож, чи обов’язково подавати примітки до проміжної фінзвітності, якщо підприємство звітує за правилами, передбаченими МСФЗ?
ВІДПОВІДЬ: Підприємству, яке звітує за МСФЗ, обов’язково подавати примітки у складі проміжної фінансової звітності. Аргументуємо.
Підприємства, котрі застосовують МСФЗ під час подання проміжної фінансової звітності, керуються Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку № 34 «Проміжна фінансова звітність» (далі — МСБО № 34).
Відповідно до міжнародних стандартів, проміжний фінансовий звіт має включати, як мінімум, такі компоненти (п. 8 МСБО № 34):