Власний капітал є основою діяльності підприємства, його фундаментом. А тому відображення його у фінансовій звітності є дуже важливим. Стан власного капіталу на кінець звітного періоду відображає Звіт про власний капітал. Які особливості його заповнення?