Звіт про рух грошових коштів покликаний відображати надходження та вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. Яка різниця між прямим і непрямим способом заповнення? Які особливості складання Звіту?