Звіт про пільги з податку на прибуток: чи треба його подавати щоквартально

Наше підприємство — платник податку на прибуток користується «готельною» пільгою. Скажіть, чи потрібно й надалі подавати щоквартально звіт про суми податкових пільг із податку на прибуток, якщо підприємство подає річну декларацію?

ВІДПОВІДЬ: Так, звіт про пільги потрібно подавати щоквартально. Пояснимо чому.

Нагадаємо!

Суми податку та збору, не сплачені суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, обліковуються ним, відповідно до п. 30.6 ПКУ. Облік зазначених коштів ведуть відповідно до Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2010 р.№ 1233 (далі — Порядок).

Цей Порядок є обов’язковим для виконання суб’єктами господарювання, які за ПКУ не сплачують податки та збори до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг (п. 1 Порядку)1.

За ним пільговики ведуть облік сум таких пільг і складають звіт про суми податкових пільг. Звіт подають за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців за місцем своєї реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду.

Отже, згідно з ПКУ та Порядком платник-пільговик зобов’язаний подавати звіт про суми податкових пільг із податку на прибуток щокварталу. Й окремого порядку звітування про пільги для платників, що подають декларацію з податку на прибуток раз на рік, не передбачено. Тож та обставина, що декларацію, зважаючи на п. 57.1 ПКУ, ви заповнюватимете лише за рік , не позбавляє вас обов’язку подавати звіт про пільги щокварталу.

За неподання такого звіту загрожує адмін за порушення ведення податкового обліку в розмірі від 85 до 170 грн, а за повторне неподання протягом року — від 170 до 255 грн (ст. 1631 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Інше питання полягає в тому, що з поданням такого звіту втрачається одна з переваг річного декларування, адже для того аби визначити суму пільги, про яку звітує підприємство, необхідно розрахувати суму податку на прибуток, що мав бути сплачений до бюджету. Тобто, незважаючи на річне декларування, зводити інформацію для звіту про пільги та проводити відповідні розрахунки доведеться щокварталу. Як розрахувати суми пільги у зв’язку зі звільненням прибутку від оподаткування, податківці пояснили в Узагальнюючій податковій консультації щодо визначення суми пільги у зв’язку зі звільненням прибутку від оподаткування, затвердженій наказом ДПСУ від 05.07.2012 р. № 584.

Підсумуємо

Звіт про суми податкових пільг пільговик має скласти наростаючим підсумком за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців і подати протягом 40  днів після звітного періоду.

Такий порядок подання діє й для тих платників, які користуються пільгами з податку на прибуток незважаючи на те, що вони подають річну декларацію.

Звіт про пільги за І квартал 2013 року слід подати не пізніше ніж 10 травня 2013 року.

Зверніть увагу!

Звіт про суми податкових пільг не є податковою декларацією в розумінні п. 46.1 ПКУ . До нього не можна застосовувати правило перенесення останнього строку подання, у разі коли такий строк припадає на вихідний або святковий день (лист ДПС у м. Києві від 28.01.2013 р. № 833/10/06-406). Якщо він припав на вихідний або неробочий — звіт подають напередодні.

Софія ВОЙЦЕХОВСКІ,

юрист газети «Інтерактивна бухгалтерія»

1 Про неподання звіту профспілками та їх об’єднаннями й організаціями роботодавців та їх об’єднаннями говорили податківці в листі ДПСУ від 05.02.2013 р. № 2942/7/11-1017. Та стосовно організацій роботодавців ситуація не настільки однозначна, як хотілося б — див. коментар до листа «Профспілкам та організаціям роботодавців звіт про пільги можна не подавати. Чи так це насправді» в газеті «Інтерактивна бухгалтерія» № 8.