Наше підприємство утворено в ІV кварталі 2012 р. Як потрібно звітувати з податку на прибуток? Першу декларацію подавати за період із дати реєстрації до 31.03.2013 р. чи з дати реєстрації до 31.12.2013 р.?
ВІДПОВІДЬ: На жаль, п. 57.1 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) прямої відповіді не надає. Логічно було б підприємствам, утвореним у ІV  кварталі 2012 р., звітувати за період від дати постановки на облік як платника податку до 31.12.2013 р. (тобто до закінчення наступного річного звітного періоду). Та яку відповідь ми отримаємо, проаналізувавши норми ПКУ?
Звітний період за ПКУ
Відповідно до пп. 152.9.2 ПКУ, якщо особа ставиться на облік органом державної податкової служби як платник податку в середині податкового періоду, перший звітний податковий період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем наступного податкового періоду.
Водночас для цілей р. ІІІ ПКУ звітні періоди — календарні квартал, півріччя, три квартали, рік (п. 152.9 ПКУ). Базовим податковим (звітним) періодом для цього розділу є календарний квартал. Напрошується висновок: потрібно звітувати за період з дати взяття на облік до 31.03.2013 р.