Під час подання податкової декларації з податку на прибуток за 2012 рік наше підприємство задекларувало дохід у розмірі 11 млн грн, але при цьому отримало збиток. Дивіденди за звітний період не виплачувалися. За результатами роботи підприємства за І квартал 2013 року ми отримали прибуток.