У співвласників об’єднання багатоквартирних будинків (далі — ОСББ) виникло запитання: голова правління ОСББ і голова ОСББ — це має бути одна й та сама особа чи ні?

ВІДПОВІДЬ: Нормативно-правові акти не містять згадки про голову ОСББ. Проаналізувавши нормативне підґрунтя, знаходимо лише повноваження голови правління ОСББ у п. 16 р. ІІІ Типового статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу від 27.08.2003 р. № 141 (даліТиповий статут).

Співвласники ОСББ на загальних зборах обирають членів правління об’єднання, яке є виконавчим органом ОСББ (абз. 3 ч. 9 ст. 10 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-III, далі Закон про ОСББ).

Правління повинно здійснювати керівництво поточною діяльністю ОСББ і має право приймати рішення з питань діяльності ОСББ у межах, визначених статутом (ч. 17 ст. 10 Закону про ОСББ).

Зі свого складу правління обирає голову правління ОСББ і його заступника (абз. 1 п. 16 р. ІІІ Типового статуту). Рішення правління оформлюють протоколом засідання правління із зазначенням результатів голосування кожного із членів правління, засвідченим власноручним підписом.

На виконання своїх повноважень згідно з п. 16 р. ІІІ Типового статуту голова правління ОСББ:

 • веде засідання правління, якщо правління не доручило ведення засідання іншому члену правління;
 • забезпечує виконання рішень загальних зборів і рішень правління;
 • діє без доручення від імені об’єднання й укладає в межах своєї компетенції договори та вчиняє інші правочини відповідно до рішень правління;
 • розпоряджається коштами об’єднання згідно із затвердженим кошторисом і рішеннями правління, має право першого підпису фінансових документів об’єднання;
 • наймає на роботу в об’єднання працівників і звільняє їх, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення, видає обов’язкові для працівників об’єднання накази у сфері трудових правовідносин;
 • за рішенням правління видає довіреності на представництво інтересів об’єднання іншим особам;
 • відкриває та закриває рахунки об’єднання в банківських установах та інших фінансових установах, підписує банківські й інші фінансові документи;
 • відповідно до рішень правління, здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети й завдань об’єднання.

За відсутності голови правління його обов’язки виконує заступник.

Очевидно, що наведені вище повноваження голови правління ОСББ є повноваженнями керівника юрособи (якою є й ОСББ). Тобто голова правління ОСББ є посадовою особою, оскільки обіймає відповідну посаду.

Посаду голови правління містить розділ І «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)» Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі Класифікатор професій). Назви професій можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено в Класифікаторі професій або відповідних законодавчо-правових актах. Тобто можлива й така назва посади, як голова правління ОСББ.

Натомість посади голови ОСББ немає в Класифікаторі професій.

Таким чином, нормативно-правовими актами передбачена лише посада голови правління ОСББ, але в побуті її часто називають голова ОСББ.

Світлана ЛІСТРОВА,

експерт

На інформаційному порталі для співвласників багатоквартирних будинків Ви знайдете більше інформації щодо:

 • вибору форми управління багатоквартирним будинком;
 • оформлення договірних відносин із постачальниками послуг;
 • отримання державної підтримки на здійснення енергоефективних заходів;
 • створення й організації діяльності ОСББ.