Право на застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП) безпосередньо залежить від показника граничного доходу для її застосування. З’ясуймо, хто ж матиме право на ПСП при розмірах мінімальної зарплати та граничного доходу для застосування ПСП у 2018 році

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді зарплати, на суму ПСП, що передбачено п. 169.1 ПКУ.

Своєю чергою, ПСП застосовуємо до доходу (у вигляді зарплати), нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця, якщо розмір такого доходу не перевищує суми, котра дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи станом на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 й округленого до найближчих 10 грн (пп. 169.4.1 ПКУ).

При розмірі прожиткового мінімуму для працездатної особи станом на 01.01.2018 у сумі 1762 грн граничний дохід для застосування ПСП у 2018 році становитиме:

1762 грн х 1,4 = 2470 грн.

Однак розмір мінімальної зарплати з 01.01.2018 становить 3723 грн. Тож менше цієї величини не може нараховуватися зарплата працівникові за виконану місячну норму праці.

Отже, виходить, ПСП не застосовуватиметься до доходів переважної більшості працівників, бо розмір їх зарплати має бути вищим за 3723 грн, а граничний дохід для застосування ПСП на 2018 рік — 2470 грн.

Розмір загальної ПСП на 2018 рік сягає 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), установленого законом на 1 січня звітного податкового року (пп. 169.1.1 ПКУ):

1762 грн х 50% = 881 грн.

Отже, загальною ПСП зможуть скористатися лише працівники, які трудяться на умовах неповного робочого часу та й то не завжди.

Приміром, якщо працівник трудиться на 0,6 ставки, то гарантований мінімальний розмір його зарплати становить:

3723 грн х 0,6 = 2233,80 грн.

Тож якщо йому нарахували зарплату в такому розмірі, він матиме право на загальну ПСП.

Або, наприклад, працівник трудиться на 0,5 ставки, йому нарахували зарплату в розмірі:

3723 грн х 0,5 = 1861,50 грн, тоді в нього теж є право на загальну ПСП.

Адже обмежень щодо графіка й умов роботи працівників норми ПКУ не містять. Він визначає лише граничний розмір зарплати, отримуваний від одного роботодавця, який надає право на застосування ПСП, — він не має перевищувати у 2018 році 2470 грн (пп. 169.4.1 ПКУ).

Окрім того, за певних ситуацій (відпустка без збереження зарплати, відпустка по догляду за дитиною до 3-х років, прогули тощо), коли працівник не відпрацював місячної норми робочого часу, зарплата за місяць теж може бути менше за 2470 грн, і, відповідно, буде право на загальну ПСП.

Також є окремі категорії осіб, які за певних умов матимуть право на ПСП у 2018 році навіть при такому збільшенні мінімальної зарплати.

Ідеться про застосування ПСП на дітей, що передбачено абз. 2 пп. 169.4.1 ПКУ. Згідно із цією нормою, граничний розмір доходу, котрий надає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та в розмірі, передбачених пп. 169.1.2 ПКУ та пп.пп. «а» і «б» пп. 169.1.3 ПКУ, визначається як добуток граничного розміру доходу для застосування ПСП і відповідної кількості дітей (у 2018 році — 2470 грн х кількість дітей).

Тобто за наявності в працівника 2-х і більше дітей до 18-ти років граничний розмір доходу для застосування ПСП зростає кратно кількості дітей і на 2018 рік становитиме:

  • якщо двоє дітей — 4940 грн (2470 грн х2);
  • якщо троє дітей — 7410 грн (2470 грн х 3).

Покажемо в таблиці, який граничний розмір доходу для застосування ПСП та її розмір для працівників, котрі мають дітей, у 2018 році.

Таблиця

ПСП для працівників, які мають дітей, у 2018 році

Категорія платника податків

Граничний розмір доходу, який надає право на отримання ПСП, грн

Розмір ПСП, %

Розмір ПСП, грн

Підстава

Особа, яка утримує двох і більше дітей віком до 18 років

Для одного з батьків — 2470,00 х кількість дітей віком до 18 років;
для другого з батьків — 2470,00

100

881,00 х кількість дітей віком до 18 років

пп. 169.1.2
ПКУ

Одинока мати (батько), вдова (вдівець) чи опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) до 18 років

150

1321,50 х кількість дітей віком до 18 років

пп. «а»
пп. 169.1.3 ПКУ

Особа, яка утримує дитину-інваліда (дітей-інвалідів) віком до 18 років

150

1321,50 х кількість дітей-інвалідів віком до 18 років

пп. «б»
пп. 169.1.3 ПКУ

Розгляньмо декілька ситуацій із застосування ПСП для працівників, які мають дітей.

Ситуація 1

Працівниця вийшла на роботу на умовах неповного робочого часу (0,5 ставки) з відпустки по догляду за дитиною до 3-х років. Вона має 2-х дітей: одному — 2 роки, іншому — 5 років. Посадовий оклад із 01.01.2018 установлено на рівні мінімальної зарплати, інших доплат і надбавок немає.

Граничний розмір доходу для застосування ПСП становитиме:

4940 грн (2470 грн х 2).

Зарплата в січні 2018 року за повністю відпрацьовану норму робочого часу (0,5 ставки) сягатиме:

3723 грн х 0,5 = 1861,50 грн.

Сума зарплати за січень 2018 року менша, ніж граничний розмір доходу для застосування ПСП.

Тож працівниця має право на ПСП у сумі кратно кількості дітей:

881 грн х 2 = 1762 грн.

З огляду на вимоги п. 164.6 ПКУ база обкладення ПДФО у вигляді зарплати зменшується на суму ПСП:

1861,50 грн - 1762 грн = 99,50 грн.

Отже, ПДФО в такому випадку становитиме:

99,50 грн х 18% = 17,91 грн.

Проте пам’ятаймо, що база оподаткування для військового збору не зменшується, тож його справляють у розмірі:

1861,50 грн х 1,5% = 27,92 грн.

Сума зарплати до виплати сягне:

1861,50 грн - 17,91 грн - 27,92 = 1815,67 грн.

Як варіант — жінка може скористатися загальною ПСП, і тоді сума ПДФО становитиме: (1861,50 грн - 881 грн) х 18% = 176.49 грн. А батько може скористатися ПСП на дітей, якщо його зарплата менша, ніж 4940,00 грн.

Ситуація 2

Одинока мати має 2-х дітей до 18-ти років. Посадовий оклад із 01.01.2018 установлено в сумі 4500 грн, інших доплат і надбавок немає.

Граничний розмір доходу для застосування ПСП становитиме:

4940 грн (2470 грн х 2).

Зарплата в січні 2018 року за повністю відпрацьовану норму робочого часу сягатиме 4500 грн.

Сума зарплати за січень 2018 року менша, ніж граничний розмір доходу для застосування ПСП.

Тож працівниця має право на ПСП у сумі кратно кількості дітей:

1321,50 грн х 2 = 2643 грн.

З огляду на вимоги п. 164.6 ПКУ база обкладення ПДФО у вигляді зарплати зменшується на суму ПСП:

4500 грн - 2643 грн = 1857 грн.

Сума ПФДО становить:

1857 грн х 18% = 334,26 грн.

Військовий збір справляємо в розмірі:

4500 грн х 1,5% = 67,50 грн.

Сума зарплати до виплати така:

4500 грн - 334,26 грн - 67,50 грн = 4098,24 грн.

Ситуація 3

Працівниця має 2-х дітей до 18 років. Вона працює на повну ставку менеджером і на 0,5 ставки — інспектором із кадрів. Посадовий оклад із 01.01.2018 за обома посадами встановлено на рівні мінімальної зарплати (3723 грн), доплат і надбавок немає.

Граничний розмір доходу для застосування ПСП становитиме 4940 грн (2470 грн х 2).

Зарплата в січні 2018 року за повністю відпрацьовану норму робочого часу сягає:

  • за посадою менеджера: 3723 грн;
  • за посадою інспектора з кадрів: 3723 грн х 0,5 = 1861,50 грн;
  • усього нараховано за місяць: 3723 грн + 1861,50 грн = 5584,50 грн.

Сума зарплати за січень 2018 року перевищує граничний розмір доходу для застосування ПСП. Тож працівниця не має права на ПСП.

Сума ПФДО дорівнює:

5584,50 грн х 18% = 1005,21 грн.

Військовий збір справляємо в розмірі:

5584,50 грн х 1,5% = 83,77 грн.

Сума зарплати до виплати така:

5584,50 грн - 1005,21 грн - 83,77грн = 4495,52 грн.

Зверніть увагу

ПСП застосовуємо до нарахованого місячного доходу у вигляді зарплати лише за одним місцем його нарахування (виплати) (пп. 169.2.1 ПКУ). Тож якщо особа працює як основний працівник і внутрішній сумісник в одного роботодавця, від якого й отримує зарплату, то право на ПСП визначаємо залежно від усього отриманого ним заробітку за таким місцем роботи. В іншому випадку, якщо особа працює як зовнішній сумісник, тоді вона обирає місце застосування ПСП (основне місце роботи чи за сумісництвом), про що вказує в заяві про самостійне обрання місця застосування ПСП.

Також пам’ятаймо: ПСП починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування ПСП і документів, що підтверджують таке право (пп. 169.2.2 ПКУ). Але роботодавець має застосовувати ПСП до місячного заробітку працівника незалежно від дня подання ним заяви в поточному місяці.

Тож якщо так станеться, що працівник надасть до кінця січня 2018 року документи про народження в нього другої дитини, тоді він матиме право на застосування ПСП до його зарплати за січень 2018 року — за умови, якщо його зарплата за цей місяць не перевищує граничного доходу для застосування ПСП.

Микола КИРИЛЬЧУК,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»