На підприємстві наявний нематактив первісною вартістю 10000 грн, нарахована амортизація 1000 грн, його модернізували на 5000 грн. Підкажіть, будь ласка, як у бухобліку рахувати амортизацію нематактиву після того, як його первісну вартість було збільшено?
ВІДПОВІДЬ: Розраховувати амортизацію нематактиву з місяця, наступного за місяцем його поліпшення, слід уже виходячи з «нової» збільшеної вартості. Пояснимо.
Згідно з п. 18 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов’язаних із їх удосконаленням і підвищенням їх можливостей та строку використання, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигід. Витрати на підтримання об’єкта в придатному стані належать до витрат періоду.
Заради справедливості зауважимо, що міжнародний родич нашого стандарту — МСБО 38 «Нематеріальні активи» (§ 20) — відзначає, що наступні витрати на нематактив, які б сприяли росту майбутніх економічних вигід, — явище рідкісне: «Характер