Разом із запровадженням сільгоспдотацій у сільгоспвиробників з’явився ще один привілей — часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки й обладнання вітчизняного виробництва. Тож наразі ми розповімо, хто, коли та в якому розмірі може отримати таку компенсацію, а також, як відобразити її в бухобліку

Розпочнімо з того, що порядок виплати цієї компенсації врегульовано Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженим постановою КМУ від 01.03.2017 р. № 130, даліПорядок № 130.

Отримувачі компенсації

Претендувати на таку компенсацію можуть юридичні особи та фізособи-підприємці, основною діяльністю яких є постачання сільськогосподарських товарів , вироблених ними на власних або орендованих основних засобах, за умови, якщо питома вага вартості сільськогосподарських товарів становить не менш ніж 75% вартості всіх товарів, поставлених такими юридичними та фізичними особами протягом попередніх 12-ти послідовних звітних податкових періодів сукупно (п. 3 Порядку № 130).

  Згідно з визначенням, наведеним у п. 2.15 ст. 2 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24.06.2004 р. № 1877-IV.

Зверніть увагу: тут слід керуватися поняттям сільськогосподарських товарів, визначеним у п. 2.15 ст. 2 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24.06.2004 р. № 1877-IV (даліЗакон № 1877). Аналогічний критерій передбачено й для отримувачів сільгоспдотації. Своєю чергою, детально визначення сільськогосподарських товарів ми розглянули в матеріалі «Як стати отримувачем бюджетної сільгоспдотації» газети № 166/2017.

Не можуть отримати цю компенсацію (п. 10 Порядку № 130 і п. 2 Порядку № 83 ):

  • сільгоспвиробники, стосовно яких порушено справу про банкрутство та/або яких визнано банкрутами, та/або які перебувають на стадії ліквідації;
  • сільгоспвиробники, що мають прострочену більш ніж 6 місяців заборгованість перед держбюджетом, Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соцстрахування, що підтверджується відповідними органами ДФС.

 Порядок розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році, затверджений постановою КМУ від 08.02.2017 р. № 83.

Техніка, вартість якої компенсується

Частковій компенсації підлягає лише вартість техніки й обладнання, які є у відповідному переліку (п. 6 Порядку № 130). Так, Перелік техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів (далі — Перелік), формує спеціальна комісія, утворена Мінекономрозвитку.

Згідно з п. 5 Порядку № 130, одним із критеріїв включення до Переліку є мінімальний ступінь локалізації виробництва вітчизняної техніки й обладнання для агрокомплексу  — 60%, а для складної самохідної техніки — 35% у 2017 році (див. постанову Кабінету Міністрів України від 27.05.2013 р. № 369).

 За визначенням, наведеним у п. 3 ст. 1 Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» від 07.02.2002 р. № 3023-III.

Причому попіклуватися про включення до Переліку вітчизняної техніки й обладнання для агрокомплексу потрібно їх заводам-виробникам . Саме вони мають подати на розгляд комісії Мінекономрозвитку відповідні заявки. При цьому заявки щодо включення до Переліку можуть подаватися до комісії щороку до 1 лютого, а в 2017 році — до 1 травня. Це означає, що кожного року Перелік буде оновлюватися.

 Для включення вітчизняної техніки й обладнання для агрокомплексу до Переліку їх виробники повинні відповідати вимогам, установленим п. 7 Порядку № 130.

Наразі до такого переліку входить продукція 40 підприємств. Серед них — Харківський тракторний завод, Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова, Львівський завод фрезерних верстатів тощо. З повним переліком можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

Умови отримання компенсації

Головна умова отримання компенсації — оплата вартості сільгосптехніки через державний банк (або банк, у статутному капіталі якого 75% і більше акцій належать державі)  (п. 10 Порядку № 130).

  Нагадаємо: державними банками є «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Укргазбанк».

До того ж для отримання часткової компенсації сільгоспвиробники мають подати до державного банку відповідну заявку та підтвердні документи щодо придбання техніки й обладнання, а саме:

  • копію платіжного доручення;
  • акт приймання-передачі техніки й обладнання;
  • свідоцтво про державну реєстрацію техніки (якщо техніка підлягає обов’язковій державній реєстрації).

Форму Заявки для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва затверджено наказом Мінагрополітики України від 18.04.2017 р. № 228, — форма № 1.

Зауваження:

  • отримати компенсацію можна лише за технікою та обладнанням, придбаними до 1 грудня поточного року (року заявлення до компенсації) (п. 10 Порядку № 130). Вартість техніки й обладнання, придбаних після 1 грудня поточного року, підлягає частковій компенсації за рахунок коштів, передбачених у держбюджеті на наступний рік. А ось обмежень щодо строків давності не передбачено. Але навряд чи сільгоспвиробникам відшкодовуватимуть вартість техніки, придбаної в 2016 році й раніше. Адже загалом у Порядку № 130 мовиться про придбання поточного року;
  • сільськогосподарські техніка й обладнання, вартість яких була частково компенсована з бюджету, не може відчужуватися протягом 3-х років і має використовуватися за призначенням. Інакше — сільгоспвиробник повинен буде повернути отримані бюджетні кошти й позбавляється права отримувати часткову компенсацію сільськогосподарських техніки та обладнання на 3 роки (п. 13 Порядку № 130);
  • у разі встановлення контролерами факту незаконного отримання бюджетних коштів такі кошти також повинні повертатися до держбюджету (у місячний строк), і сільгоспвиробник на 3 наступні бюджетні роки втрачає право на отримання часткової компенсації.

Строк отримання компенсації

Мінагрополітики на підставі наданої державними банками інформації про повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ сільгоспвиробника, вид і марку техніки й обладнання, вартість їх придбання, суму коштів, що підлягає частковій компенсації, формує реєстр сільгоспвиробників, які придбали техніку й обладнання (далі — реєстр) (п. 12 Порядку № 130). Далі такий реєстр передають до Мінекономрозвитку.

На підставі отриманого реєстру Мінагрополітики в місячний строк перераховує бюджетні кошти державному банку. А той — у 1-денний строк перераховує кошти на поточні рахунки сільгоспвиробників.

Розмір компенсації

Так, часткова компенсація надається сільгоспвиробникам на безповоротній основі в розмірі 20% вартості техніки й обладнання (без урахування ПДВ), зазначеної в акті приймання-передачі та інших документах, що підтверджують оплату через державний банк і придбання в поточному році техніки й обладнання (п. 10 Порядку № 130).

Приклад

У серпні 2017 року сільгоспвиробник придбав у ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» трактор ЮМЗ-10264Н вартістю 960 тис. грн (у т.ч. ПДВ — 160 тис. грн).

Розрахунок суми компенсації:

1. База для розрахунку компенсації становить:

960 000,00 грн - 160 000,00 грн = 800 000,00 грн;

2. Сума компенсації сягає:

800 000,00 грн × 20% = 160 000,00 грн.

Зауважимо: такі виплати здійснюються в межах обсягу асигнувань із бюджету. Загалом за напрямом «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (код 2801580) на 2017 рік передбачено 4,774 млрд грн (ст. 23 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 р. № 1801-VIII). Сюди ж уходять і видатки на виплату сільгоспдотацій. Тож розраховуйте на те, що бюджетних коштів може не вистачити на всіх, хто матиме намір отримати часткову компенсацію вартості сільгосптехніки.

Бухгалтерський облік

У бухобліку часткову компенсацію сільгосптехніки слід відображати як цільове фінансування на рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження».

Згідно з п. 16 П(С)БО 15 «Дохід», «цільове фінансування не визнається доходом доти, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування». Так і у випадку з частковою компенсацією вартості сільгосптехніки — відображення доходу можливе лише по факту отримання компенсації на поточний рахунок.

Водночас отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, у яких зазнали витрат, пов’язаних із виконанням умов цільового фінансування (п. 17 П(С)БО 15). Оскільки компенсація вартості сільгосптехніки є цільовим фінансуванням у капітальні інвестиції, то її суми визнають доходом протягом періоду корисного використання відповідної сільгосптехніки (основних засобів) пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об’єктів (п. 18 П(С)БО 15).

Отже, цільове фінансування спочатку потрібно визнавати доходами майбутніх періодів — Дт 48 Кт 69 «Доходи майбутніх періодів».

Оскільки дохід майбутніх періодів треба визнавати на дату отримання коштів, то саме на дату отримання цільового фінансування доречно показувати дохід майбутніх періодів: Дт 311 Кт 377, Дт 377 Кт 48, Дт 48 Кт 69.

Бухоблік отриманої компенсації вартості сільгосптехніки за даними наведеного прикладу відобразимо в таблиці.

Таблиця

Бухгалтерський облік часткової компенсації вартості сільгосптехніки


з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Дебет

Кредит

1

Оприбутковано трактор

152

631

800000,00

2

Відображено податковий кредит із ПДВ на підставі зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної

641

631

160000,00

3

Перераховано продавцю кошти за трактор

631

311

960000,00

4

Трактор уведено в експлуатацію

104

152

800000,00

5

Нараховано амортизацію трактора за вересень (сума — умовна)

91

131

11111,11

6

На поточний рахунок отримано часткову компенсацію вартості трактора

311

377

160000,00

7

Визнано цільове фінансування в сумі отриманої компенсації

377

48

160000,00

8

Одночасно із цільовим фінансуванням визнано доходи майбутніх періодів

48

69

160000,00

9

Нараховано амортизацію трактора за жовтень

91

131

11111,11

10

Визнано дохід від отриманої компенсації пропорційно нарахованій амортизації*

69

745

2222,22

* Оскільки компенсація надається в розмірі 20% від вартості трактора, то дохід визнаватиметься в меншій сумі, ніж сума нарахованої амортизації.

Алевтина ПОЛІЩУК,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»