Згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби», правила відображення витрат на той чи інший «ремонтно-поліпшувальний» захід залежать від того, чи призводить він до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об’єкта ОЗ, чи спрямований на одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання (підтримання ОЗ у робочому стані). Розглянемо їх докладніше…