На практиці безліч запитань виникає щодо складання та затвердження штатного розпису. Адже типової форми штатного розпису для госпрозрахункових підприємств і підприємців не встановлено. Проте аналіз нормативно-правового законодавства вказує на те, що всі роботодавці повинні затверджувати штатний розпис