Матеріал присвячено продажу фізособою корпоративних прав у вигляді частки в статутному капіталі підприємства. Розгляньмо різні варіанти цього продажу на прикладах й особливості оподаткування таких операцій