Розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці має бути не нижче мінзарплати. Якщо ж нарахована зарплата є нижчою за мінзарплату, тоді проводимо доплату до її рівня. Ця вимога застосовується й до працівників, які трудяться за сумісництвом