Підприємство планує перевести сумісника на основне місце роботи. Як у трудовій книжці зробити запис про сумісництво та якою датою, якщо попередній роботодавець, де працівник трудився за основним місцем роботи, цей запис не вносив?