Інна СПАСИБО-ФАТЄЄВА, д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України