Інколи трапляється, коли приймаюча сторона теж зацікавлена в тому, щоб відрядження відбулося, і готова оплатити повністю чи частково витрати на відрядження. Тоді й виникає запитання: як бути з добовими витратами, адже приймаюча сторона може взяти на себе всі витрати на проїзд, проживання та харчування?