Торік бюджетні установи нараховували амортизацію на основні засоби на дату балансу, тобто за квартал, але правила не змінилися й у 2016 році. Однак питання виникають стосовно строку корисного використання та визначення ліквідаційної вартості, нарахування амортизації в разі дообладнання чи модернізації об’єктів ОЗ. Тож розгляньмо особливості нарахування амортизації за квартал у поточному році