Із 2015 року податок на прибуток обчислюють виходячи з бухфінрезультату плюс/мінус різниці (якщо підприємство використовує різниці)...