Питання актуальне для платників податку на прибуток, які застосовують різниці під час визначення бази обкладення податком на прибуток, адже саме вони нараховують податкову амортизацію.