Підприємство щомісяця отримує відсотки на залишок коштів на поточному рахунку. Як такі кошти відображати в бухгалтерському обліку? Це доходи від фінансової діяльності чи інші операційні доходи?