Операції в іноземній валюті стають повсякденними. Щоправда, зі зростанням уваги до таких операцій збільшується і кількість запитань. Отож розгляньмо крок за кроком особливості обліку інвалютних операцій, коли та як рахувати курсові різниці…