У грудні 2015 року бюджетні установи нараховують амортизацію на основні засоби за IV квартал. Тому питання виникають стосовно строку корисного використання, визначення ліквідаційної вартості, нарахування амортизації в разі дообладнання об’єктів ОЗ. Тож розгляньмо особливості нарахування амортизації за останній квартал поточного року