(коментар до постанови КМУ від 09.12.2015 р. № 1013, далі — Постанова № 1013)

Набрала чинності 15.12.2015 р.,
застосовується із 01.12.2015 р.

Це черговий шедевр від Уряду, який говорить про непрофесійність авторів цього документа. Адже фактично пропонується в грудні 2015 року підвищити зарплати працівникам бюджетної сфери не лише за рахунок збільшення посадових окладів (тарифних ставок), а й за рахунок підвищення постійних складових зарплати, унаслідок чого вони мають втратити право на індексацію. А з 1 січня 2016 року — розпочати для всіх працівників заново обчислення індексу споживчих цін (далі — ІСЦ) для проведення індексації. Про проблеми й нестиковки підвищення зарплати працівникам бюджетної сфери — у матеріалі «Як підвищувати оклади працівникам бюджетних установ  за ЄТС і держорганів у грудні 2015 року» газети № 237/2015.

Ми ж проаналізуймо, що змінилося в Порядку проведення індексації доходів населення, затвердженому постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (даліПорядок № 1078). Про старі правила індексації йшлося в матеріалі «Проведення індексації зарплати з вересня 2015 року: алгоритм, правила, розрахунки» газети № 198/2015.

Слід зазначити: деякі норми лишилися незмінними, і хоча їх прописали чіткіше та зрозуміліше, але є й підстави для різнотлумачення окремих норм. Тож про нововведення — далі.

Поняття «базовий місяць» замінили місяцем підвищення

Уже звичний для всіх термін «базовий місяць» зник із Порядку № 1078.

Наразі замість базового місяця використовується поняття «місяць, у якому відбулося підвищення» (далі — місяць підвищення), але воно має інший  зміст (пояснення див. у таблиці 1).

Таблиця 1

Визначення місяця підвищення й суми підвищення зарплати

Показники й умови

Місяць підвищення (після внесення змін Постановою № 1013)

Базовий місяць (до внесення змін Постановою № 1013)

Визначення

Місяцем підвищення є місяць, у якому відбулося підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного грошового утримання, стипендій, виплат із соціального страхування

Базовим місяцем вважався місяць, у якому відбулося підвищення мінімальної зарплати, пенсій, стипендій виплат із соціального страхування чи зростання грошових доходів населення без перегляду їх мінімальних розмірів (за рахунок постійних складових зарплати)

Коли визначають місяць підвищення при зростанні зарплати

Тільки в разі, якщо підвищена тарифна ставка (оклад)

У разі коли зросла зарплата внаслідок підвищення тарифної ставки (окладу) або за рахунок будь-якої постійної складової зарплати

Як ураховувати інші складові зарплати при визначенні суми зростання зарплати

У разі підвищення тарифної ставки (окладу) ураховуються всі постійні складові заробітної плати

У разі підвищення тарифної ставки (окладу)   ураховувалися не тільки всі постійні складові заробітної плати, а й доплата за розширення зони обслуговування, збільшення обсягу робіт, суміщення професій (посад), виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, оплата за роботу за сумісництвом, збільшення розміру премії

Як ураховувати одноразові виплати при визначенні суми підвищення

Виплати разового характеру не враховуються

Усі інші разові виплати, окрім доплати за розширення зони обслуговування, збільшення обсягу робіт, суміщення професій (посад), виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, не враховують

Обчислення ІСЦ

Значення ІСЦ у місяці, у якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100%. Обчислення ІСЦ для проведення подальшої індексації здійснюється наростаючим підсумком із місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу)

У базовому місяці значення ІСЦ приймається за 1 або 100%. Обчислення ІСЦ для проведення подальшої індексації здійснюється наростаючим підсумком із наступного місяця

Оскільки визначення базового місяця й місяця підвищення не збігаються, постає запитання: чи потрібно тепер для всіх працівників визначати заново місяць підвищення? Вважаємо, для цього підстав немає.

Однак хотілося б знати позицію Мінсоцполітики щодо цього.

Але якщо, наприклад, працівник приступає до роботи після відпустки по догляду за дитиною в грудні 2015 року, потрібно буде визначати саме місяць підвищення, тобто місяць, у якому востаннє було підвищено тарифну ставку (оклад) за його посадою.

Отже, відправною точкою для визначення місяця підвищення й початку обчислення ІСЦ наростаючим підсумком є місяць останнього підвищення  тарифної ставки (окладу) за посадою, яку обіймає працівник.

Які виплати вважати разовими при проведенні індексації

Це питання поставало неодноразово, адже в абз. 4 п. 2 Порядку № 1078 ідеться лише про те, що індексації підлягає оплата праці найманих працівників, яка включає тарифні ставки (оклади), відрядні розцінки, доплати, надбавки, премії, гарантійні й компенсаційні виплати, що мають постійний характер.

Якщо проаналізувати нормативно-правові акти й роз’яснення, то виплатами разового характеру при нарахуванні зарплати є:

  • допомога у зв'язку з вагітністю й пологами, допомога при народженні дитини, допомога на поховання; цільова разова матеріальна допомога, одноразова допомога при виході на пенсію, винагорода за підсумками роботи за рік, і вони не індексуються (п. 3 Порядку № 1078);
  • грошова компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога на оздоровлення й матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань (лист Мінсоцполітики від 19.01.2015 р.  № 39/13/84-15);
  • одноразові виплати, у т.ч. — премії до святкових і професійних дат, компенсації, заохочення.

Зверніть увагу

До премій, які мають постійний характер (які виплачуються не один раз на рік), належать премії, які виплачують щомісяця, щокварталу, раз у півріччя (двічі на рік). На це вказує Мінсоцполітики в листі від 03.03.2014 р. № 237/13/84-14. Однак для цілей індексації логічно виплатами постійного характеру вважати саме щомісячні премії, якщо навіть їх розмір змінювався, а в окремі місяці вони не виплачувалися.

Таким чином, під час визначення характеру виплати (разова чи постійна виплата) слід керуватися положенням про преміювання, положенням про оплату праці, колдоговором і враховувати періодичність виплати. Так, премії до святкових і професійних дат, матдопомога, річні премії та винагороди мають разовий характер. А виробничі й поточні премії, які відповідно до положення про преміювання виплачуються щомісяця, є виплатами постійного характеру (навіть за умови, якщо в якомусь із місяців премію не виплачували).

Порядок проведення індексації зарплати: що змінилося

Постановою № 1013 виклали в новій редакції п. 5 Порядку № 1078, яким був визначений механізм проведення індексації. Також у новій редакції викладено додаток 4 до  Порядку 1078, у якому замість одного прикладу навели відразу 3 найпростіших приклади розрахунку суми індексації. Але в цих прикладах уже не згадується фіксована  величина індексації.

Тому передусім озвучимо оновлені правила обчислення сум індексації.

Правило 1. Місяцем, у якому відбулося підвищення, вважається місяць, у якому підвищено тарифну ставку (оклад). Зростання зарплати за рахунок інших постійних складових зарплати (без підвищення тарифної ставки чи окладу) не впливає на індексацію та не призводить до зменшення суми індексації.

Ситуація 1

Працівнику підприємства в грудні 2015 року підвищили надбавку за вислугу років із 20% до 30%, посадовий оклад востаннє підвищували в січні 2015 року (до 4000 грн), і більше він не змінювався. Базовим місяцем був січень 2015 року.

За новими правилами збільшення постійної складової зарплати (надбавки за вислугу років) не призводить до зменшення суми індексації. Тобто в такому випадку працівнику продовжують проводити індексацію, виходячи з останнього місяця підвищення, тобто базового місяця (січень 2015 року).

У грудні 2015 року йому мають нарахувати індексацію:

1378 грн × 35,9% = 494,70 грн.

Правило 2. Під час розрахунку суми зростання зарплати в місяці підвищення тарифної ставки (окладу) ураховуються всі інші складові зарплати,  які не мають одноразового характеру.

Виплатами разового характеру в цілях проведення індексації можна також вважати доплати за розширення зони обслуговування, збільшення обсягу робіт, суміщення професій (посад), виконання обов'язків тимчасово відсутнього, якщо вони встановлені на короткий строк. Але хотілося б знати, яка думка щодо цього в Мінсоцполітики.

Ситуація 2

Працівнику підприємства підвищили в грудні 2015 року посадовий оклад із 4000 грн до 5000 грн, а також виплатили річну премію — 3000 грн, базовим місяцем був січень 2014 року.

Разова премія не впливає на проведення індексації. Для визначення суми підвищення зарплати в такому випадку знаходять різницю між новим і старим посадовим окладом:

5000 грн - 4000 грн = 1000 грн.

У грудні 2015 року йому мали нарахувати індексацію:

1378 грн × 74,6% = 1027,99 грн.

Оскільки сума підвищення зарплати (1000 грн) у грудні 2015 року менше суми можливої індексації (1027,99 грн), то в грудні 2015 року визначають суму індексації як різницю між цими цифрами:

1027,99 грн - 1000 грн = 27,99 грн.

Із січня 2016 року починають обчислювати ІСЦ наростаючим підсумком.

Правило 3. Індексація не нараховується, якщо сума збільшення зарплати в місяці підвищення тарифної ставки (окладу) перекриває суму індексації (так було й раніше).

Ситуація 3

Працівнику підприємства в грудні 2015 року підвищили посадовий оклад із 4500 грн до 5000 грн, а також нарахували надбавку за вислугу років — 20% і встановили доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника за 10 р.дн. грудня в розмірі 50% окладу відсутнього у зв’язку із хворобою працівника — 1000 грн. Базовим місяцем був січень 2015 року.

При визначенні суми підвищення враховується надбавка за вислугу років, а тимчасова доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника  — ні. Тоді сума підвищення зарплати в грудні становить:

(5000 грн + (5000 грн × 20%)) - (4500грн + (4500 грн × 20%)) = 600 грн.

Сума можливої індексації в грудні 2015 року (при базовому місяці — січні 2015 року):

1378 грн × 35,9% = 494,70 грн.

Оскільки сума підвищення зарплати (600 грн) перекриває суму можливої індексації (494,70 грн), індексацію в грудні 2015 року не нараховують, а починають обчислювати ІСЦ наростаючим підсумком із місяця, наступного за місяцем підвищення, тобто із січня 2016 року.

Правило 4. Якщо розмір підвищення зарплати,  не перекриває суму індексації, суму індексації в цьому місяці визначають як різницю між сумою можливої індексації та розміром підвищення зарплати. Тобто нічого, по суті, не змінилося, але тепер отриману різницю вже не називають фіксованою сумою індексації, а розмір підвищення зарплати визначають тільки в разі підвищення тарифної ставки (окладу).

Ситуація 4

Працівнику підприємства в грудні 2015 року підвищили посадовий оклад із 4500 грн до 5000 грн і нарахували щомісячну премію в розмірі 25% посадового окладу.  Базовим місяцем був січень 2014 року.

У такому випадку щомісячна премія є постійною складовою зарплати, тому її враховують при визначенні суми зростання зарплати.

Сума підвищення зарплати в грудні 2015 року становить:

(5000 грн + (5000 грн х 25%)) - (4500 грн + (4500 грн × 25%))= 625 грн.

Сума можливої індексації:

1378  грн × 74,6% = 1027,99 грн.

Оскільки сума підвищення зарплати (625 грн) у грудні 2015 року менше суми можливої індексації (1027,99 грн), то в грудні 2015 року визначають суму індексації як різницю:

1027,99 грн - 625 грн = 402,99 грн.

Визначену (раніше вона називалася фіксованою) суму індексації (402,99 грн) виплачують до чергового підвищення зарплати тарифної ставки (окладу). А із січня 2016 року починають обчислювати ІСЦ наростаючим підсумком.

Правило 5. Якщо підвищення тарифних ставок (окладів) не було й настало право на індексацію, до визначеної раніше суми індексації додають поточну суму індексації.

Правило 6. Якщо ІСЦ, що обчислюється наростаючим підсумком, перевищив 10%, то КМУ приймає рішення про підвищення тарифних ставок  (окладів) працівників бюджетної сфери, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, прокуратури й інших органів з урахуванням суми індексації, що склалася на момент підвищення. Про недосконалість такого підходу до підвищення зарплати й проблеми, які виникають при цьому, — у матеріалі «Як у бюджетній сфері забезпечувати підвищення зарплати в грудні 2015 року на суму, більшу аніж індексація» газети № 237/2015.

Правило 7. Госпрозрахункові підприємства здійснюють підвищення зарплати у зв’язку зі зростанням інфляції в порядку, визначеному в колективних договорах, але не нижче норм, прописаних Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р. № 1282-ХІІ і положень Порядку № 1078. Це означає, що підприємства в колдоговорах можуть прописати особливості проведення індексації. Однак розміри індексації та суми підвищення в такому випадку мають бути не меншими, аніж розраховані за правилами Порядку № 1078.

При цьому підприємство самостійно вирішує — проводити надалі індексацію зарплати, підвищити тарифні ставки (оклади) працівникам або скористатися варіантом проведення індексації випереджувальним шляхом (як це робити, проілюстровано в додатку 5 до Порядку № 1078).

Адже Уряд не може зобов’язати підприємства підвищити посадові оклади (тарифні ставки) у зв’язку зі зростанням інфляції, однак прийняти рішення не проводити індексацію підприємства теж не можуть, оскільки це державна гарантія.

Особливості розрахунку індексації для новоприйнятих і переведених працівників

Нині діють однакові правила індексації, визначені п. 102 Порядку № 1078 для працівників:

  • переведених на іншу роботу на тому самому підприємстві, на інше підприємство чи установу, у т.ч. у зв’язку зі зміною в організації виробництва та праці;
  • новоприйнятих;
  • тих, що приступають до роботи після відпустки  по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років і відпусток без збереження зарплати, передбачених  ст. 25 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР.

Для них ІСЦ обчислюють із місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), яку займає працівник.

Для наочності наведімо в таблиці 2, як змінився порядок проведення індексації для зазначених категорій працівників.

Таблиця 2

Проведення індексації для новоприйнятих і переведених і тих, хто вийшов із відпустки

Категорія працівників

Нові правила

Старі правила

Обчислення ІСЦ

Особливості проведення індексації

Обчислення ІСЦ

Особливості проведення індексації

Переведені на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації

Із місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу) за посадою, яку займає працівник

У разі  переведення на іншу посаду (роботу) ІСЦ обчислюють із місяця останнього підвищення окладу за посадою, яку займає працівник 

Сума індексації зберігалася (якщо сума підвищення була меншою, а якщо більшою — місяць переведення ставав базовим)

Індексацію зберігали за умови, якщо збільшення зарплати (з урахуванням постійних її складових) не перевищувало суми індексації. Якщо сума підвищення зарплати перевищувала суму індексації, то її не виплачували

Переведені з іншого підприємства, установи, організації, у т.ч. у зв’язку зі змінами в організації виробництва й праці (реорганізація, перепрофілювання)

Право на індексацію матимуть не тільки працівники, які звільнилися на підставі п. 5 ст. 36 КЗпП, а й новоприйняті працівники (залежно від того, чи було в  місяці прийняття підвищення окладу за посадою, на яку їх прийняли, й на яку суму)

 

Новоприйняті працівники

ІСЦ обчислювали з, починаючи з  місяця прийняття на роботу

Право на індексацію наставало, коли приріст ІСЦ перевищить поріг індексації

Працівники, які приступають до роботи після відпустки  по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років і відпусток без збереження зарплати, передбачених законодавством

Для працівників, які приступили до роботи з грудня 2015 року, місяцем підвищення є місяць збільшення тарифної ставки (окладу), а місяць установлення (збільшення) надбавки за вислугу років (іншої постійної надбавки) — ні

Базовий місяць визначався так само, як і для аналогічних посад

Зберігали умови індексації такі самі, як і для інших працівників, які займали аналогічні посади з урахуванням підвищення за рахунок постійних складових

Відобразимо на прикладі, як це було раніше та як має відбуватися нині.

Ситуація 5

Працівника прийняли на роботу з 21 грудня 2015 року на посаду економіста з посадовим окладом 4800 грн. Такий оклад за посадою економіста було встановлено з 1 січня 2015 року.

У цьому випадку місяць останнього підвищення окладу (січень 2015 року) і вважатиметься місяцем підвищення для проведення індексації новоприйнятого працівника. Тому приріст ІСЦ потрібно обчислювати з місяця, наступного за місяцем підвищення, тобто починаючи з лютого 2015 року, і він у грудні 2015 року дорівнює 35,9%.

З огляду на це, новоприйнятий працівник за повністю відпрацьований грудень мав би право на індексацію в сумі:

1378 грн × 35,9% = 494,70 грн.

Однак, зважаючи на норми абз. 7 п. 4 Порядку № 1078, виплачують індексацію пропорційно відпрацьованому часу:

494,70 грн : 23 р.дн. × 9 р.дн. = 193,58 грн.

Попередні ж правила індексації передбачали, що починаючи з грудня 2015 року (місяць прийняття на роботу) необхідно було обчислювати приріст ІСЦ для проведення індексації зарплати такого працівника.

Проте деякі питання лишилися поза увагою авторів Постанови № 1013. Так, як і раніше, узагалі не прописано, як індексувати зарплату працівникам з оплатою за відрядними розцінками та погодинною оплатою, як ураховувати оплату нічних годин при проведенні індексації, як впливає зміна обсягу роботи на індексацію в місяці підвищення тарифних ставок (окладів). Раніше Мінсоцполітики надавало роз’яснення, як діяти в таких ситуаціях, але тепер змінився порядок індексації, і скористатися ними вже не вийде. Тому без нових роз’яснень Мінсоцполітики не обійтися.

Про індексацію стипендій і пенсій розповімо в наступному матеріалі.

Світлана ЛІСТРОВА,

бухгалтер-експерт