З початку 2015 року діє нове Положення про інвентаризацію активів і зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879. Воно поширюється як на госпрозрахункові підприємства, так і на бюджетні установи. Як організувати інвентаризацію за новими правилами та як змінилася процедура інвентаризації порівняно з приписами попередніх інструкцій?