Чи може голова правління ОСББ працювати на громадських засадах

Таке запитання постає доволі часто в ОСББ. Для того щоб усе достеменно з’ясувати, проаналізуймо чинні нормативно-правові акти. Передусім розберімося: як можна організувати управління ОСББ, що залежно від цього входить до обов’язків голови правління ОСББ і на яких умовах він може їх виконувати.

Повноваження членів правління ОСББ

Об’єднання самостійно визначає порядок управління багатоквартирним будинком і може змінити його в порядку, установленому законом і статутом об'єднання (ст. 12 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р.  № 2866-III, даліЗакон про ОСББ). Управління багатоквартирним будинком об'єднання:

 • здійснює ОСББ через свої органи управління (загальні збори співвласників, правління ОСББ, ревізійна комісія об'єднання);
 • передає функції з управління багатоквартирним будинком (повністю або частково) управителю згідно з договором;
 • передає функції з управління багатоквартирним будинком (усі або частково) асоціації ОСББ.

Звісно, коло й обсяг обов’язків голови та членів правління ОСББ значною мірою залежатимуть саме від обраного виду управління багатоквартирним будинком.

Обов’язки голови та членів правління ОСББ

Відповідно до ч. 20 ст. 10 Закону про ОСББ, до компетенції правління належить:

 • підготовка кошторису, балансу об'єднання й річного звіту;
 • здійснення контролю за своєчасною сплатою співвласниками внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно із законодавством;
 • розпорядження коштами об'єднання відповідно до затвердженого загальними зборами об'єднання кошторису;
 • укладення договорів про виконання робіт, надання послуг і здійснення контролю за їх виконанням;
 • ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність об'єднання;
 • скликання й організація проведення загальних зборів співвласників або зборів представників;
 • призначення письмового опитування співвласників й утворення відповідної комісії для його проведення.

Обов’язки голови правління ОСББ

Обов’язки голови та членів правління визначаються в статутах ОСББ. Голову та членів правління, порядок їх обрання й строки обрання визначають загальні збори співвласників багатоквартирного будинку.

Голова правління ОСББ, як правило:

 • організовує роботу правління;
 • видає накази й дає розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками об’єднання;
 • діє без доручення від імені об'єднання відповідно до рішень загальних зборів і правління об’єднання;
 • розпоряджається коштами об'єднання згідно із затвердженим кошторисом;
 • підписує від імені об’єднання всі договори, укладені в межах компетенції об’єднання чи правління;
 • підписує статистичну, фінансову й податкову звітність;
 • підписує всі платіжно-розрахункові документи;
 • підписує від імені об’єднання позовні заяви до суду.

Це не виключний перелік обов’язків голови правління ОСББ, їх конкретний перелік визначають на загальних зборах співвласників багатоквартирного будинку. Але якщо голова правління виконуватиме весь обсяг перелічених обов’язків і матиме в підпорядкуванні працівників, то постає питання про оформлення трудових відносин із ним.

Розмір матеріального й іншого заохочення голови та членів правління теж визначається загальними зборами співвласників (абз. 9 ч. 9 ст. 10 Закону про ОСББ). Тому якщо на загальних зборах прийнято рішення виплачувати матеріальне заохочення (зарплату) голові правління ОСББ, то це вже площина трудових відносин.

Чи можливе виконання обов’язків на громадських засадах

Голова правління ОСББ набуває прав і обов’язків унаслідок його обрання вповноваженим органом — загальними зборами співвласників багатоквартирного будинку. На яких умовах виконують обов’язки голова та члени правління ОСББ, визначають теж загальні збори.

ОСББ є юридичною особою, яка створюється як непідприємницьке товариство для здійснення функцій, передбачених Законом про ОСББ. Тому на ОСББ не поширюються норми ч. 3 ст. 65 та ч. 2 ст. 85 Господарського кодексу України (даліГКУ), які зобов’язують призначати (обирати) керівника підприємства й вважають, що він є посадовою особою.

На практиці трапляються випадки, коли голова та члени правління ОСББ виконують обов’язки на громадських засадах. Але таке рішення приймається на загальних зборах і має бути зафіксоване в статуті ОСББ (іншому документі, затвердженому загальними зборами) і в протоколі загальних зборів співвласників.

Якщо проаналізувати інші нормативно-правові акти, то можливість виконувати обов’язки на громадських засадах передбачено, наприклад, для виробничих кооперативів (ч. 5 ст. 103 ГКУ). Тому Мінсоцполітики в листі від 02.03.2015 р.  № 228/13/84-15 у схожій ситуації доходить  висновку, що голова та члени правління можуть виконувати свої обов'язки на громадських засадах (на безоплатній основі). Але це має бути визначено в статуті чи іншому документі, затвердженому в установленому порядку вищим органом управління (для ОСББ ― загальні збори співвласників).

Отже, заборони для виконання обов’язків головою правління ОСББ на громадських засадах законодавство не містить. Водночас дуже важливо, щоб виконання обов’язків на громадських засадах не містило ознак трудових відносин, тобто виконувати обов’язки голова правління ОСББ має не на постійній основі, а періодично й у вільний від основної роботи час.

Однак виконання обов’язків головою правління ОСББ на громадських засадах доцільно, якщо  загальними зборами прийнято рішення про укладання договору з управителем багатоквартирного будинку (фізособою-підприємцем або юрособою), який за договором зі співвласниками забезпечує належні утримання й ремонт спільного майна багатоквартирного будинку й прибудинкової території та належні умови проживання й задоволення господарсько-побутових потреб. Адже в такому випадку значну частину обов’язків голови та членів правління ОСББ покладають саме на управителя, із яким укладають договір на управління багатоквартирним будинком. Так само буде й у разі передання управління асоціації ОСББ.

Водночас на практиці трапляється чимало випадків, коли голова та члени правління виконують свої обов’язки на громадських засадах в ОСББ, управління якими здійснюють через їх органи управління. Головне, щоб ця  можливість була визначена статутом або іншим документом, затвердженим рішенням загальних зборів співвласників.

Але все ж є певні ризики для варіанту, коли організацію роботи ОСББ на громадських засадах здійснює голова правління (а не управитель).

Ризики

По-перше, виникає питання про підписання податкової й іншої звітності, адже на ній проставляють підписи посадові особи юрособи — платника податку (п. 48.3 ПКУ).

По-друге, якщо в штаті ОСББ є бухгалтер чи прибиральниця, то, відповідно, їх на роботу має приймати роботодавець, яким у цьому випадку є вповноважена особа ― голова правління ОСББ.

Зауважимо, що йдеться про особу, яка обіймає певну посаду.

По-третє, із 01.01.2015 р. оновлено ст. 265 КЗпП, згідно з якою юрособи несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) ― у тридцятикратному розмірі мінзарплати, установленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. Звісно, той факт, що мають місце трудові відносини, потрібно ще довести в суді, але певний ризик є.

Про виконання обов’язків голови правління ОСББ на платній основі розповімо в наступному матеріалі.

Світлана ЛІСТРОВА,

експерт

На інформаційному порталі для співвласників багатоквартирних будинків Ви знайдете більше інформації щодо:

 • вибору форми управління багатоквартирним будинком;
 • оформлення договірних відносин із постачальниками послуг;
 • отримання державної підтримки на здійснення енергоефективних заходів;
 • створення й організації діяльності ОСББ.