Незважаючи на те що НП(С)БОДС діють із 1 січня 2015 року, у бухгалтерів на практиці постають питання стосовно визначення первісної вартості й відображення в бухгалтерському обліку інших необоротних активів. Розглянемо це на прикладі