Одне із запитань, що постає в бухгалтерів, — який місяць є останнім для нарахування амортизації в разі списання об’єктів основних засобів? Відповідно до НП(С)БОДС, за місяць списання таких об’єктів потрібно нарахувати амортизацію