При прийняті на роботу особа повідомила про те, що його трудова книжка втрачена на попередньому місці роботі. Дане підприємство ліквідоване. Як бути у такому випадку? Чи можна відновити трудову книжку працівнику?