Як відомо, із 2015 року індексація необоротних активів не проводиться. Однак у разі якщо відхилення залишкової вартості об’єкта ОЗ від його справедливої вартості — не менше 10%, здійснюється переоцінка ОЗ. Саме їй і приділимо увагу.