Підприємство в 2014 році продало об'єкт основних засобів, який повністю замортизований (залишкова вартість — 0,00 грн). Цей об'єкт основних засобів задіяний у госпдіяльності підприємства. Як у податковому обліку показати продаж такого активу?