Додаток ВС призначений для розшифрування інформації за нарахованими та перерахованими страховими платежами в розрізі контрагентів-страховиків і його дані не заносяться до окремого рядка декларації або до її додатків.