Автомобіль передано для потреб армії згідно з Мобілізаційним планом України. Чи вправі підприємство амортизувати цей об'єкт основних засобів?