Усе на підприємстві хоча б раз на рік слід інвентаризувати, не є винятком і каса підприємства. Виходячи з норм п. 4.10 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637, інвентаризацію каси необхідно здійснювати у випадках, визначених керівником (а саме в кінці року та в разі заміни касира).