Під час інвентаризації витрат майбутніх періодів згадують витрати на передплату періодичних видань. А резерви та забезпечення асоціюються з резервом на оплату відпусток. Це найпоширеніші випадки. Ми ж спробуємо розширити бачення цих понять і розкрити нюанси проведення інвентаризації.