Як у бухгалтерському обліку відобразити брак у виробництві? Чи можна втрати від браку віднести до податкових витрат? Чи треба в разі браку нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ за використання не в господарській діяльності запасів?